ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Wiadomości Historyczne z WOS

Spis treści wydania 3/2021

Z KALENDARZA. MAJOWE ROCZNICE

4 Mariusz Menz - 95 lat od zamachu majowego

9 Joanna Wojdon - 3 maja w Chicago

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

12 Dorota Gajda-Szczegielniak - Nauczanie zdalne dla zdolnych czy

dla wszystkich?

17 Bartłomiej Janicki - Światłem ekranu w mrok epidemii, czyli zaaplikujmy sobie

aplikacje

21 Karolina Biedka, Marcin Hylewski - Teksty kultury w edukacji historycznej

online

26 Angelika Sarna - Nauczanie zdalne w opiniach nauczycieli

28 Anita Kubś - TIK-owe lekcje

32 Marek Białokur, Małgorzata Skotnicka-Palka - Studia online w czasach pandemii

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

38 Arkadiusz Derda - Call of Duty – wirtualna lekcja historii

42 Bartosz Stuła - Popularne komiksy z Kapitanem Ameryką jako forma

poznawania historii

RECENZJE I DYSKUSJE

48 Łukasz Wróbel - Tysiąc lat historii Polski

REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak - Gruzja – daleki kraj, choć bliski, Terroryzm – zmora tylko

 

naszych czasów?

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK!  
WYDANIA ARCHIWALNE
WYDANIA SPECJALNE - Tematy z WOS, Prawda, mity, kontrowersje, Początki Polski

Komitet redakcyjny: Andrzej Chwalba, Krystyna Dyba, Anna Kardaszewicz, Zofia Kozłowska, Stanisław Lenard, Barbara Jakubowska, Jerzy Maternicki (przewodniczący), Krzysztof Mikulski, Karol Modzelewski, Adam Suchoński, Tomasz Szarota, Stanisław Zając, Alojzy Zielecki. 
Redakcja: Radosław Biskup – Toruń–Warszawa, Grzegorz Chomicki – Kraków, Ewa Chorąży – Katowice, Danuta Konieczka-Śliwińska – Poznań (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Machałek (Szczecin). Joanna Orzeł – Łódź (zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji – joanna.orzel@interia.eu), Anna Paner – Gdańsk, Stanisław Roszak – Toruń (redaktor naczelny – sroszak@umk.pl), Ireneusz Wywiał – Warszawa.

 

Czasopismo dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół, dla miłośników i pasjonatów historii.

 

Czasopismo:

 

Instrukcja wydawnicza do artykułów zamieszczanych w „Wiadomościach Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”:


Wydania archiwalne

Spis treści wydania 2/2021

DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE I NA ŚWIECIE

Danuta Konieczka-Śliwińska - Wywiad z prof. Stanisławem Roszakiem

KLUCZ DO EPOKI

Katarzyna Reszkowska - Korona przede wszystkim – kryzys abdykacyjny w Wielkiej Brytanii

46 Barbara Sypko, Żaneta Marszałek­-Trzebińska - Wyjątkowa kobieta, wybitna uczona. Maria Skłodowska-Curie na lekcji historii

Z KALENDARZA. O KSZTAŁT NIEPODLEGŁEJ

Jarosław Kłaczkow - Powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski w 1920 r.

12 Izabela Lewandowska - Historyczno­-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

17 Marek Białokur - Trzy marcowe dni 1921 roku

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

23 Iwona Jóźwiak - Szkoły polskie na Warmii w okresie międzywojennym

29 Adrian Dębicki - Sytuacja polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w powiecie szczecineckim w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień

FORUM EDUKACYJNE

34 Tomasz Małkowski - Jak (nie) uczymy historii? Refleksje autora podręczników

38 Justyna Strykowska-Nowakowska - Kompetencje współczesnego nauczyciela historii

RECENZJE I DYSKUSJE

43 Maciej Fic - Myśląc, czytając, pisząc… Nauka o wieloetniczności szkołą myślenia historycznego

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel - Polska nowoczesność. Genealogia, Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich 

Spis treści wydania 1/2021

DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE I NA ŚWIECIE
4 Danuta Konieczka-Śliwińska - Zapraszamy do współpracy! Formy integracji polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego
KLUCZ DO EPOKI
10 s. Monika Sztamborska USJK - Zakonnica w przebraniu? Działalność hrabiny Julii Ledóchowskiej w krajach skandynawskich (1914–1920)
17 Kinga Jaros - Kaszubi na niemieckiej liście narodowej – zdrajcy czy poszkodowani?

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

21 Maciej Kijowski - Wojna o cmentarze? Zapomniane konflikty na wyznaniowych nekropoliach
WOS W TEORII I PRAKTYCE
25 Kamil Gofron - Rola postkomunistycznych elit w procesie formowania systemu politycznego. Casus Czechosłowacji, Polski i Ukrainy
PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ
31 Agnieszka Mrozińska-Jażdż - Teoria a praktyka – sądownictwo (trybunalskie) w Rzeczypospolitej XVIII wieku
FORUM EDUKACYJNE
36 Wiktoria Knap - Moja przygoda ze „Szkołą z TVP”
HISTORIA I MUZEA
38 Joanna Bugajska-Więcławska - By przezwyciężać pamięć subiektywną – recenzja książki Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych

ARCHIWUM I SZKOŁA
42 Małgorzata Iżykowska - Stulecie Niepodległej w Archiwum Państwowym w Opolu

44 Agnieszka Konstankiewicz - Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
48 Katarzyna Kurkowska  Apoteoza Gdańska – najważniejszy obraz świecki w mieście

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel  Legion kontra falanga. Epicka walka piechoty starożytnego świata  Wędrówki przez czas. Nieoczywiste rozmowy o dziejach EuropySpis treści wydania 6/2020
KLUCZ DO EPOKI 
4 Andrzej Kompa - (Dla)czego warto uczyć o Bizancjum w polskiej szkole? 
10 Piotr Ł. Grotowski - Spuścizna artystyczna Bizancjum i jej znaczenie dla kultury polskiej 
17 Mirosław J. Leszka - Hagia Sofia – „wielki” kościół 
20 Kirił Marinow - Kultura słowa w Bizancjum 
FORUM EDUKACYJNE 
24 Anna Kowalska-Pietrzak - Bliskowschodnie wyprawy krzyżowe – z perspektywy pokoleń i kultu
WOS W TEORII I PRAKTYCE
28 Paweł Beczek - Współczesne rozumienie pojęcia „sekularyzacja”
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
33 Marek Białokur - Rzecz o rocznicach, czyli o lekcjach historii w przestrzeni publiczne
WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
38 Krzysztof Kwiatkowski - „Grunwald 1410” znany i mniej znany – 610 lat od zdarzenia
43 Karolina Biedka - Laurence Alma-Tadema – zapomniana przyjaciółka Polski i Polaków 
ARCHIWUM I SZKOŁA
48 Anna SokółAldona Warzecha - „Halo, tu Archiwum”, czyli jak odkrywać archiwa? Działalność edukacyjna Archiwum Narodowego w Krakowie
REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak - Święty Ład i Jedwabny Szlak, Tryumfujące Bizancjum i świat średniowiecza


Spis treści wydania 5/2020
Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
4 Jacek Stasiorczyk - Polskojęzyczna oświata na Litwie po 1990 roku – problemy i wyzwania
ŹRÓDŁA HISTORYCZNE, MEDIA EDUKACYJNE
8 Jacek Piotrowski - Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów w procesie nauczania, czyli meandry identyfikacji narodowej i państwowej na łamach źródła historycznego
13 Małgorzata Skotnicka-Palka - Zbrodnie uwiecznione na kliszy: Wielki terror 1937–1938 Gułag Tomasza Kiznego
HISTORIA I MUZEA
17 Violetta Rezler-Wasielewska - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, czyli muzeum w miejscu pamięci
20 Anna Czerner - Cierpienie nie dość wielkie? Tematyka jeniecka w edukacji muzealnej
KLUCZ DO EPOKI
25 Piotr Stanek - U progu niewoli. Jeńcy polscy w obozach Lamsdorf
WOS W TEORII I PRAKTYCE
29 Joanna Wojdon - Przewodnik po świecie on-line, czyli wychowanie obywatelskie na miarę XXI wieku
PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
35 Karol Sanojca - Symbolika minut
HISTORIA PODRÓŻOWANIA
39 Joanna Orzeł - Od turystyki zbiorowej do turystyki masowej – podróżowanie w XIX wieku
RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
42 Barbara Techmańska - Szkoły żydowskie w Polsce Ludowej
46 Grażyna Pańko - Przeszłość miasta w biogramach jego dawnych mieszkańców. Anioł Ślązak (Johannes Scheffler), Edyta Stein i Dietrich Bonhoeffer obecni w życiu współczesnego Wrocławia

 REKOMENDACJE

 34 Tomasz Sińczak - Na agorze, forum i Twitterze

 

 51 Łukasz Wróbel - Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920; Chwała Rzymu. Jak tworzyło się imperium
 

 


Spis treści wydania 4/2020
WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

Violetta Julkowska - Historie rodzinne – o sposobach narracji i o bohaterach domowych w edukacji szkolnej

Katarzyna Kruszyńska-Stasiak – Historie rodzinne w badaniach nad historią lokalną

12 Karolina Banasiak – Historia prywatna w szkolnej edukacji historycznej

KLUCZ DO EPOKI

16 Izabella Kopczyńska - Młodzież sama się uczy, czyli samokształcenie uczniów szkół gimnazjalnych w dwudziestoleciu międzywojennym

WOS W TEORII I PRAKTYCE

20 Marta Kalisz-Zielińska – Czy wielkopolskie muzea historyczne były orężem propagandy w okresie Polski Ludowej?

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

24 Joanna Orzeł - Podróżowanie w czasach nowożytnych

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

28 Maciej Forycki Pałac Dożów Rzeczypospolitej Weneckiej. Rzecz o dawnych i ponadczasowych kodach republikańskich

34 Jacek Pietrzak Stanley – niezwykła historia wielkiego odkrywcy

FORUM EDUKACYJNE

39 Sylwia Derda, Piotr Podemski Czy ósmoklasiści potrafią pisać?Doświadczenia i rekomendacje na kanwie tegorocznego Mazowieckiego

Konkursu Historycznego

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

44 Wojciech Olejniczak, Izabela Skórzyńska Historia w archiwach. Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach deportacji Żydów –

obywateli polskich z III Rzeszy do Zbąszynia (1938–1939)

ARCHIWUM I SZKOŁA

49 Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska „Z polskim słowem na odrzańskim szlaku” – edukacja w Archiwum Państwowym w Opolu

REKOMENDACJE

19 Tomasz Sińczak Zapomniany świat zachodniego islamu

23 Łukasz Wróbel 1918. Kino polskie wobec odzyskania niepodległości

43 Łukasz Wróbel - Biografia żony Mieszka II, pierwszej królowej Polski

51 Łukasz Wróbel Wpływ potęgi morskiej na historię 1660–1783;

Rok 1968 w Europie. Badania i pamięć. The year 1968 in Europe. Research and memory 


Spis treści wydania 3/2020

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik - Gdańsk: miasto, które zawsze chciało być wolne - czytaj więcej Gdańsk

KLUCZ DO EPOKI

10 Janusz Dargacz - Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939

15 Marek Adamkowicz - Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

22 Katarzyna Kurkowska – Kulturalne Wolne Miasto

27 Leszek Molendowski – Nazyfikacja Wolnego Miasta Gdańska

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

32 Mateusz Jasik - Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte – niezwykła misja poza granicami II Rzeczypospolitej

WOS W TEORII I PRAKTYCE

37 Sławomir Lucjan Szczesio  - Od śmierci Tity do rozpadu Jugosławii –

dezintegracja federacji jugosłowiańskiej (1980–1992)

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

42 Joanna Orzeł - Bóg, handel, wiedza, czyli średniowieczne podróże po Europie (i nie tylko)

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

46 Artur Wójcik Czy starożytni Polacy istnieli naprawdę? Przewodnik po fantazmacie Wielkiej Lechii

IN MEMORIAM

50 Stanisław B. Lenard – Wspomnienie o Ireneuszu Wywiale

REKOMENDACJE

31 Tomasz Sińczak - Bezpieczniki

 

51 Łukasz Wróbel - Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi ¢ Waffen SS


Spis treści wydania 2/2020

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

Joanna Orzeł - Podróżowanie w czasach rzymskiego imperium - czytaj ROMA

STAROPOLSKIE ROZRYWKI

11 Urszula Kicińska - „By serenada śpiewana włoska przy bardzo pięknej muzyce” – uroczystości i rozrywki dworskie jako urzeczywistnienie pragnienia życia przyjemnego w czasach saskich

KLUCZ DO EPOKI

16 Monika Ziętek - Rozrywki Weimaru – kabarety, rewie i kluby nocne w międzywojennym Berlinie

WOS W TEORII I PRAKTYCE

19 Bartosz Kaczorowski - Długie ramię Kremla. Rosyjska ingerencja w Katalonii

FORUM EDUKACYJNE

24 Marcin Hlebionek - Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego ad usum scholarum

32 Anna Kowalska-Pietrzak - Statut Bolesława Krzywoustego – tajemnica źródeł

37 Anna Bestian-Zając - Donosy obywatelskie doby PRL – niszowy środek dydaktyczny na lekcjach historii

ARCHIWUM I SZKOŁA

43 Agnieszka Filipek - „Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum” –

archiwalny projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych odbiorców

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

46 Justyna Gałuszka ¢ Jak mieszkał czerwonoruski magnat? O wystroju Krasiczyna w XVII wieku

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

 

49 Artur R. Jęcka - Kerin – miejsce, gdzie czas płynie inaczej


Spis treści wydania 1/2020

HISTORIA W CZASIE I PRZESTRZENI

Paweł Filipczak - Antiochia nad Orontesem – zapomniana stolica cesarstwa rzymskiego

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

10 Joanna Orzeł - Podróżowanie w starożytności – Bliski Wschód i Hellada

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

WOS W TEORII I PRAKTYCE

15 Marek Białokur - Algorytmy Harariego, czyli wczoraj, dziś i jutro homo sapiens

21 Joanna Wojdon - Muzea w szkolnej edukacji historycznej

FORUM EDUKACYJNE

26 Anna Kowalska - Pietrzak – Przy pokerowym stoliku o chrzcie Mieszka I - Czytaj MIESZKO

33 Krzysztof Ślusarek, Grzegorz Chomicki - Pan Baczyński, albo ostatni zajazd

w Galicji

KLUCZ DO EPOKI

39 Jordan Siemianowski - Knut Hamsun „Na zarośniętych ścieżkach”. Proniemiecka postawanorweskiego noblisty podczas drugiej wojny światowej

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

43 Andrzej Stępnik - Pamięć i miejsca pamięci na Powszechnych Zjazdach

Historyków Polskich

47 Artur R. Jęcka - Teatr i historia – rozmowa z Damianem Droszczem

49 Józef Szewczyk - Gdy czytam o PRL...

REKOMENDACJE

50 Łukasz Wróbel - Pierre Aubé Św. Bernard z Clairvaux,

 

Tomasz Sińczak - Wielkie wojny wschodnich Rzymian


Spis treści wydania 6/2019

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE, MEDIA EDUKACYJNE

Maciej Fic - „Moje dzieciństwo tak słodkie jak «Vibovit»” czy „świst gumowych pał”? Codzienność końca PRL w muzyce rockowej

Marek Białokur - Przekłuty balon, czyli jak dowcipem walczono z absurdami

PRL-u i dlaczego warto wykorzystywać humor w edukacji historycznej

16 Magdalena Ficoń - Polski plakat propagandowy w latach 1944–1989

21 Barbara Techmańska, Małgorzata Skotnicka-Palka – Fotografia „opozycyjna” jako źródło edukacji o Polsce Ludowej

25 Marek Kosma-Cieśliński – Ślady w kadrach. Filmowe archiwalia w edukacji historycznej

FORUM EDUKACYJNE

28 Anna Gołębiowska - Kierunki zmian w nauczaniu o Polsce Ludowej w zreformowanej szkole podstawowej

33 Katarzyna Kaczmarek - Źródła wiedzy historycznej oczami absolwentów szkół

podstawowych

WOS W TEORII I PRAKTYCE

36 Kamil Gofron – Rola postkomunistycznych elit w procesie formowania systemu wyborczego. Casus Czechosłowacji, Polski i Ukrainy

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

41 Joanna Orzeł - Popularyzacja historii przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

47 Mikołaj Tomaszewski - „Jej klasztor z oczu nie patrzy…” – losy Magdaleny

i Konstancji Czapskich

REKOMENDACJE

50 Artur R. Jęcka – Legiony – historia sprzed ponad stu lat oczyma kina XXI w.

Realistyczny obraz młodości Marszałka Polski
Spis treści wydania 5/2019
Marek Białokur - Gdy umilkły działa, czyli pierwsza odsłona dyplomatycznej batalii o granice Polski na forum paryskiej

konferencji pokojowej w 1919 roku

10 Piotr Hapanowicz - Pożegnanie z Austrią. Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie

16 Karolina Górska - Komuniści czescy wobec odzyskania przez Czechosłowację niepodległości w 1918 roku

HISTORIA MEDYCYNY

21 Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik - Ciemne i jasne strony medycyny XX wieku

WOS W TEORII I PRAKTYCE

26 Joanna Grott  -¢ Tropem czworonożnych żołnierzy

FORUM EDUKACYJNE

31 Krzysztof Jurek, Jacek Kozieł - Wątki bizantyjskie w nauczaniu przedmiotów humanistycznych w szkołach średnich w Polsce

36 Justyna Gałuszka - Historia regionalna w szkolnej edukacji na przykładzie doświadczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

40 Tomasz Sińczak - Wachtang Gurgasali – wielki król z dalekiej Gruzji

44 Michał Madej - Niedoszły papież – kariera i upadek Odona z Bayeux

49 Agnieszka Żero - Na spotkanie z archeologią – pomimo barier

REKOMENDACJE

20 Łukasz Wróbel - Nowa biografia Konrada Mazowieckiego

30 Tomasz Sińczak - Daleki Bliski Wschód

40 Łukasz Wróbel - Pokój z widokiem. Lato 1939

51 Tomasz Sińczak - Dzieje legionów rzymskich

 

51 Łukasz Wróbel - Fata Libelli – losy ksiąg i ich właścicieliSpis treści wydania 4/2019

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE, MEDIA EDUKACYJNE

Radosław Skrycki - Mapa dawna czy mapa historyczna? Podstawowe pojęcia

związane z historią kartografii

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Radosław Skrycki – Kartografia w średniowieczu, epoce nowożytnej i XIX wieku. Czytaj MAPY

12 Beata Konopska - Kartografia w okresie II Rzeczypospolitej i PRL

FORUM EDUKACYJNE

19 Kamil Nieścioruk - Wykraczając poza statyczny obrazek. Cyfrowa mapa i Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka

22 Małgorzata Machałek – Mapy historyczne w edukacji szkolnej

WOS W TEORII I PRAKTYCE

27 Anna Kowalska-Pietrzak - Gra w negocjacje, czyli o sztuce osiągania kompromisu

31 Paweł Filipczak – Odwieczna rywalizacja o Syrię

HISTORIA MEDYCYNY

36 Agnieszka Pawłowska-Kubik, Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski - XIX

stulecie: czas przełomów w medycynie kompromisu

KLUCZ DO EPOKI

41 Mariusz Sawicki - Wyznanie urzędników ministerialnych w Wielkim Księstwie

Litewskim XVII wieku
46 Krzysztof Tarka – Dziewięć niezapomnianych dni. Środowiska emigracyjne wobec pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku

REKOMENDACJE

11 Małgorzata Machałek - Jak znikały białe plamy?

18 Łukasz Wróbel, Michael North - Historia Bałtyku

21 Artur R. Jęcka - Katyń - ostatni świadek

26 Łukasz Wróbel, Mirosław Maciorowski, Beata Maciejewska - Władcy Polski.

Historia na nowo opowiedziana

30 Łukasz Wróbel - Bliska historia. O badaniach historii lokalnej

 Spis treści wydania 3/2019

KLUCZ DO EPOKI

Marek Białokur - Idealista z Białego Domu w oczach Polaków. Prezydent Thomas W. Wilson i jego rola w odbudowie polskiej niepodległości

10 Magda Gawinecka-Woźniak – Polityka niemieckiego okupanta wobec norweskich Żydów w latach 1940–1945

16 Piotr Rapiński - „Powrót nie wchodzi w grę” – polscy lotnicy po II wojnie światowej. Czytaj PILOCI

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

22 Magdalena Zawadzka - „Moje przeżycia w obozie”. Spotkania uczniów i studentów z Kazimierzem Smoleniem, byłym więźniem KL Auschwitz-Birkenau

WOS W TEORII I PRAKTYCE

26 Sławomir Lucjan Szczesio – Między Wschodem a Zachodem – Jugosławia pod rządami Tity

FORUM EDUKACYJNE

30 Katarzyna Targosz - Historie z ogłoszeń drobnych, czyli chętnie oddam ciekawą lekcję

EDUKACJA 2.0

34 Krzysztof Jurek - Aplikacja Socrative i jej wykorzystanie na lekcji historii

HISTORIA MEDYCYNY

38 Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Adam Szarszewski - Medycyna nowożytna od XVI do XVIII wieku: w walce z antycznym dziedzictwem

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

43 Justyna Gałuszka - Jak Kraków żegnał Konstancję Habsburżankę i Zygmunta III Wazę?

47 Gabriel Kurczewski - Jak w dawnej Polsce szukano ochłody?

REKOMENDACJE

 

51 Łukasz Wróbel - 1919. Pierwszy rok wolności, Co się stało w 1018 roku?Spis treści wydania 2/2019

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Paweł Hamera - Hrabia Strzelecki i niesienie pomocy ofiarom głodu na Zielonej Wyspie

Michał Madej - Sprawa sukcesji anglosaskiej po śmierci Edwarda Wyznawcy

WOS W TEORII I PRAKTYCE

14 Natalia Olszewska - Początki brytyjskiej prasy popularnej

18 Bartosz Pawlak - Między prawdą a kłamstwem – przekaz medialny w praktyce. Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej szkoły podstawowej

22 Kamil Gofron – Wpływ postkomunistycznych elit na kształt systemu ekonomicznego. Casus Czechosłowacji, Polski i Ukrainy

HISTORIA MEDYCYNY

27 Krzysztof Szarszewski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Piotr Paluchowski - Medycyna zatrzymana w czasie – lecznictwo w okresie średniowiecza

FORUM EDUKACYJNE

31 Piotr Kołodziejczak - Jak uczyć o historii średniowiecznego Kościoła?

34 Hubert Mazur - Lekcja genealogiczna w archiwum państwowym
39 Dariusz Gołębiowski, Agnieszka Misiurska - „Pan tu nie stał...”, czyli o możliwościach wykorzystania filmów Stanisława Barei na lekcjach historii - czytej więcej BAREJA

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

43 Joanna Gołębiewska – Napoleon Bonaparte we wspomnieniach Aleksandra hr. Fredry

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

43 Artur R. Jęcka - Jeńcy w Toruniu w czasie II wojny światowej i w czasach komunistycznych

REKOMENDACJE

Tomasz Sińczak- Stabilizacja w czasach zarazy, czyli kilka uwag Pax Romana

Łukasz Wróbel - BrytaniaSpis treści wydania 1/2019

KLUCZ DO EPOKI

Tomasz Krzemiński - Przemyt na granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku

10 Anna Ambrochowicz-Gajownik - Polsko-francuskie kontakty na niwie gospodarczej w dwudziestoleciu

międzywojennym

15 Tomasz Ceran - Ad vocem do ad vocem. O zbrodni pomorskiej 1939 raz

jeszcze

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

20 Ewa Danowska - Liceum Krzemienieckie w odrodzonej Polsce (1920–1939)

WOS W TEORII I PRAKTYCE

24 Christopher Colwill - Cyberprzestrzeń. Nowe pole, nowe zagrożenia

28 Justyna Gałuszka - ABC prawa – innowacja pedagogiczna z wiedzy o społeczeństwie

HISTORIA MEDYCYNY

32 Agnieszka Pawłowska-Kubik, Piotr Paluchowski - Nie tylko Hipokrates. Medycyna w okresie antyku

FORUM EDUKACYJNE

37 Ireneusz Wywiał - O edukacji słów kilkoro

40 Wiktoria Knap - O historii inaczej, czyli TIK na lekcjach historii

43 Aneta Sarbinowska-Murawiecka - Podstawa programowa a program nauczania, podręcznik, liczba godzin, chronologia, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową w klasie siódmej ośmioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

46 Patryk Kozieł - Magistri nostri magnificentissimi. O latach służby oświatowej w Koluszkach

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel - Paryż 1919. Sześć miesięcy, które zmieniły świat: konferencja pokojowa w Paryżu w 1919

 

roku i próba zakończenia wojny. Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

Wydania 2018


Spis treści wydania 6/2018

Joanna Wojdon - Historia w przestrzeni publicznej

Krzysztof Ruchniewicz - Nauczyciel historii a prowadzenie bloga - więcej

10 Andrzej Zawistowski - Wikipedia: wróg i zagrożenie czy sprzymierzeniec i wsparcie? O miejscu internetowej

encyklopedii w kształceniu historycznym

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

14 Małgorzata Skotnicka-Palka - Komiks historyczny

FORUM EDUKACYJNE

18 Joanna Wojdon - Bitwa pod Grunwaldem w komiksach i memach internetowych – scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

21 Ewa Skrzywanek - Jak świętować 100-lecie niepodległości?

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE

24 Piotr Wojnarowicz, Justyna Małysiak - Profesjonalizacja ruchu rekonstrukcyjnego na przykładzie odtwórstwa okresu „okołogrunwaldzkiego” (początek XV wieku)

WOS W TEORII I PRAKTYCE

28 Izabela Lewandowska - Historia mówiona (oral history) jako źródło historyczne – scenariusz lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie

31 Andrzej Kompa - Wolność w świecie antycznym

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ

36 Jacek Rakoczy - Granice rzymskie w Europie – funkcja, chronologia, znaczenie

41 Laura Wollert - Średniowieczne początki instytucji małżeństwa. Związki kobiet z mężczyznami w Galii merowińskiej

VI–VIII wieku

OLIMPIADA HISTORYCZNA

44 Józef Jaworski - Historia kołem się toczy

HISTORIA I ARCHIWUM

47 Barbara Bielaszka-Podgórny - Historia ustroju w kształceniu zawodowym archiwistów

REKOMENDACJE

51 Artur R. Jęcka - Historyczna uczta dla miłośników kryminału, „Bodo" – hołd dla artysty
Spis treści wydania 5/2018


KLUCZ DO EPOKI

Juliusz Jędrzejczak - Polska dyplomacja – trudne początki. Formowanie się

polskiego aparatu dyplomatycznego u zarania i w pierwszych dniach Niepodległości

Mateusz Hübner - Stanisław Estreicher i jego autorska koncepcja walki z „partyjnictwem”

16 Krzysztof Kania - Edward Raczyński – O Niepodległą i Jej Trwanie

PANTEON OJCZYSTY

21 Piotr Hapanowicz - Generał Zygmunt Zieliński – zapomniany bohater walk o niepodległość

25 Stanisław Zając - Bracia Filipowiczowie – żyjąc dla Niepodległej

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

32 Maciej Fic - Odłożona niepodległość

36 Ewelina Maria Kostrzewska - Kurs na niepodległość. Kobiety w walce o Polskę

41 Ilona Zaleska - Umowny 11 listopada - czytaj więcej

WOS W TEORII I PRAKTYCE

45 Hubert Mazur, Agnieszka Rosa - Edukacyjna i popularyzatorska oferta archiwów w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

49 Olga Jasionek - „Wieża Pamięci” – na rocznicę Święta Zjednoczenia Wojska Polskiego

REKOMENDACJE

51 Tomasz Sińczak - Partenon znany i nieznany

 

Łukasz Wróbel - „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918
Spis treści wydania 4/2018

KLUCZ DO EPOKI

Piotr Trojański - Jakiej narodowości były ofiary Auschwitz?

14 Magdalena Pogońska-Pol - System polityczny Izraela

WOS W TEORII I PRAKTYCE

19 Natalia Ciszewska  - Od organizacji terrorystycznej do partii politycznej, czyli o procesie upolityczniania się Hamasu i Hezbollahu

24 Marcin Milczarek – Formy upamiętnienia patronów szkół na Dolnym Śląsku

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

31 Joanna Orzeł - Trzy wieki historiografii – trzy odsłony opowieści o początkach Polski - czytaj więcej

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

35 Maria Jadczak - Czy już czas na obywatelskie nieposłuszeństwo – jak uczyć historii w dobie nowej polityki historycznej?

MATURA 2018 – ANALIZY I KOMENTARZE

38 Robert Śniegocki - Matura z historii 2018 – komentarze do wybranych zadań maturalnych

FORUM EDUKACYJNE

42 Wanda Królikowska - Aktywność źródeł informacji stanowiących wyposażenie zadań w arkuszach egzaminacyjnych na maturze z historii. Kilka uwag do artykułu Anety Sarbinowskiej-Murawieckiej

47 Agnieszka Zielińska – Materiały statystyczne na lekcjach historii

 

51 Monika Całobecka - Jak uczy gra w przestrzeni
Spis treści wydania 3/2018


PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Ewa Danowska - Szkoła rozumnych obywateli – Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu (1805–1831)

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

Bogusław Dybaś - „Do kogo należy Polska”

12 Wadim Zadunajski - Ukraińskie formacje kozackie na Północnym Kaukazie (1792–1917)

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

19 Mikołaj Tomaszewski - Karaimi i jasyr, czyli o wykupie jeńców z niewoli tatarskiej

23 Mariusz Sawicki - Bóg, chrześcijaństwo i śmierć w prawie magdeburskim opracowanym przez Bartłomieja Groickiego

WOS W TEORII I PRAKTYCE

28 Michał Dahl - Japońskie siły samoobrony. Uśpiona potęga

33 Agnieszka Zielińska – Śmierć w demograficznym zwierciadle

38 Anna Zglińska - Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej?

FORUM EDUKACYJNE

39 Agnieszka Wieczorek - Czasy saskie – inne spojrzenie. Możliwości edukacyjne projektu „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur”

43 Komisja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego wobec projektów nowej podstawy programowej historii (2016–2017)

45 Wanda Królikowska – Refleksje o egzaminie maturalnym z historii na marginesie artykułu Marii Jadczak

47 Danuta Konieczka-Śliwińska – Edukacja regionalna we współczesnej szkole podstawowej. Komentarz do najnowszej podstawy programowej z 2017 r.
REKOMENDACJE
51 Artur Ryszard Jęcka – Czas mroku, Łukasz Wróbel - Czerwony głódSpis treści wydania 2/2018


RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

Łukasz Wrona - Włączyć emocje – larp historyczny o 1733 roku

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

10 Michał Pszczółkowski - Pałace i pudełka. Architektura szkolna w latach II Rzeczypospolitej

WOS W TEORII I PRAKTYCE

16 Bartosz Kaczorowski - Kryzys kataloński 2017

21 Wojciech Micygała - Sport i polityka w XX-wiecznych Chinach

25 Aneta Sarbinowska-Murawiecka - Historia z WOS. Miejsce i aktywność źródeł w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w porównaniu z miejscem i aktywnością źródeł w egzaminie maturalnym z historii. Wnioski dla nauczycieli

FORUM EDUKACYJNE

31 Adam Suchoński - Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii Europa – nasza historia

33 Sylwia Klik - Zachować pamięć – obozy pracy przymusowej na terenie Szczecina i dzielnicy Pomorzany w okresie II wojny światowej. Żywa lekcja historii

37 Iwona Jóźwiak - Zajęcia w sieci współpracy Regionalizm – patriotyzm jutra. Blaski i cienie doskonalenia zawodowego nauczyciela historii na przykładzie Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Olsztynie

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

41 Marian Maciocha - Proste sposoby na wyznaczanie dnia tygodnia dla dowolnej daty kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego

43 Piotr Kołodziejczak - Inflanty i Prusy oczami włoskiego humanisty

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE

48 Adam Duszyk - Szkolne grupy rekonstrukcji historycznej

REKOMENDACJE 

51 Tomasz Sińczak - W starożytnym Rzymie z filologiem klasycznym, Łukasz Wróbel - Historia w 5 minutSpis treści wydania 1/2018


KLUCZ DO EPOKI

4 Alicja Bartnicka - Żydzi uratowani za pięć dwunasta. Pertraktacje Heinricha Himmlera i Felixa Kerstena z aliantami o los więźniów obozów koncentracyjnych w przeddzień zakończenia II wojny światowej

10 Justyna Gałuszka - „Przeżyliśmy Auschwitz” – spotkania ze świadkami historii w edukacji historycznej

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

14 Natalia Olszewska - Trzecia władza w obronie marszałka. Karnoprawna ochrona imienia Józefa Piłsudskiego w II RP

18 Maciej Jan Mazurkiewicz - Ad vocem tak zwanej zbrodni pomorskiej 1939

WOS W TEORII I PRAKTYCE

21 Anna Gołębiowska - Kim powinien być dobry nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie?

24 Marcin Lipnicki - „Historycznospołeczny” leksykon

FORUM EDUKACYJNE

33 Maria Jadczak - Trudna sztuka pisana eseju – wypracowania na maturze rozszerzonej z historii

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

40 Katarzyna Kuras - Dworzanin idealny czy nędzny pochlebca? O karierze dworskiej w średniowieczu i nowożytności

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

46 Olga Świerkot - Barokowa estetyka rezydencji Lubomirskich linii rzeszowskiej

REKOMENDACJE

51 Łukasz Wróbel – „The Great War – Wielka Wojna”, „ Crash Course World History”, „Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego”

Wydania 2017
Spis treści wydania 6/2017


KLUCZ DO EPOKI

Paweł Hanczewski - Postęp, historia i historycy

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

10 Joanna Orzeł - Na początku była... Troja? Mity fundacyjne Anglii i Francji w średniowieczu i epoce nowożytnej

15 Aleksandra Ziober - Od autorytetu do szaleństwa – rola Jana Stanisława Sapiehy w rodzinie

WOS W TEORII I PRAKTYCE

20 Magdalena Pogońska-Pol - Arabowie versus Żydzi – historia konfliktu bliskowschodniego w XX wieku

25 Lubow Żwanko - Polscy artyści w Charkowie (XIX – początek XX wieku)

30 Joanna Bugajska-Więcławska - Poszukując „Ducha” – o nowym programie WOS

FORUM EDUKACYJNE

32 Martyna Brzozowska - Jak nauczyć uczniów uczyć się?

35 Aneta Sarbinowska-Murawiecka- O aktywności źródeł w egzaminie maturalnym, czyli co uczniowie potrafią

z nich wyczytać. Wnioski dla nauczycieli

HISTORIA I STYLE

45 Michał Pszczółkowski - Styl polski?

WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII

49 Konrad Szelest - Węgierski trop w sprawie

zabójstwa Kennedy'ego

REKOMENDACJE

 

51 Artur Ryszard Jęcka - Atomic Blonde, czyli zimna wojna w rytmie disco, Dunkierka, czyli niezwykły epizod z II wojny światowej oczami Christophera Nolana  Biały Orzeł, komiks naszpikowany historią.


Spis treści wydania 5/2017


KLUCZ DO EPOKI

Piotr Hapanowicz - Tadeusz Kościuszko prywatnie

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

10 Maria Chmiel-Chrzanowska - O manifestacji tożsamości oraz archeologicznych interpretacjach mody

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ

14 Tomasz Sińczak - Kryzys w relacjach rzymsko-perskich na Kaukazie w drugiej połowie IV wieku

WOS W TEORII I PRAKTYCE

20 Mariola Pilarz - „Gospodarka, głupcze!” – scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie poświęconej kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich

PANTEON OJCZYSTY

26 Ilona Florczak - Zapomniani twórcy Niepodległej – pierwszy premier II Rzeczypospolitej Jędrzej Moraczewski

FORUM EDUKACYJNE

32 Maria Jadczak – Sugestie dla nauczycieli i uczniów po doświadczeniach matury z historii w latach 2015–2017

35 Maciej Fic - „Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?” – polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji historycznej

40 Olga Jasionek - Nie tylko lekcje i warsztaty. Edukacja w Pałacu Krzysztofory

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

45 Krzysztof Ciejka - Obraz Rejtan – Upadek Polski Jana Matejki – tyle samo prawd, ile kłamstw? - czytaj więcej

HISTORIA I STYLE

47 Michał Pszczółkowski - Typotektura

REKOMENDACJE

 

51 Artur Ryszard Jęcka – Volta, Łukasz Wróbel - #Dziedzictwo – Muzeum Narodowe w Krakowie, „Krew. Łączy i dzieli” – POLIN


Spis treści wydania 4/2017


KLUCZ DO EPOKI

Tomasz Ceran - Zbrodnia pomorska 1939

10 Tomasz Trepka - Komuniści, nauczyciele i uczniowie. Walka o nową szkołę w Polsce

16 Adam Szweda - Rok 1497: polsko-krzyżackie braterstwo broni


WOS W TEORII I PRAKTYCE

21 Joanna Maj - Współpraca amerykańsko--indyjska w XXI wieku

26 Sławomir Lucjan Szczesio - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i wyzwania


FORUM EDUKACYJNE

30 Anna Borkiewicz - Memy internetowe o tematyce historycznej

36 Ireneusz Wywiał - Czy warto podczas egzaminu dojrzałości zdawać WOS?

38 Adam Suchoński – Nauczycielka nauczycieli – 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. Barbary Kubis


POECI HISTORII

40 Stanisław Zając - Kazimierz Wierzyński


HISTORIA I STYLE

46 Michał Pszczółkowski - Dekonstruktywizm


INFORMACJE

50 Patronat medialny „WH”


REKOMENDACJE

51 Artur Ryszard Jęcka - Gra planszowa „Ale Historia!”, Łukasz Wróbel - Seriale HistoryczneSpis treści wydania 3/2017


KLUCZ DO EPOKI

4 Katarzyna Kącka - „Mapa pamięci”. Jak upamiętnia się w Polsce II wojnę światową?

11 Kinga Czechowska - Jak mówić o Zagładzie? Holokaust jako osobiste doświadczenie polskich Żydów

WOS W TEORII I PRAKTYCE

15 Joanna Piórkowska - Pozycja kobiety w rodzinie szlachecko-ziemiańskiej

20 Sandra Tomczak - Sprawa równouprawnienia kobiet – przypadek polski - czytaj więcej

24 Joanna Maj - Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Tybetu w epoce Mao Tse-tunga (1949–1976)

29 Krzysztof Jurek - Próg zaliczenia i co z niego wynika?

FORUM EDUKACYJNE

31 Maciej Fic - „Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną

36 Piotr Rapiński - Wykorzystanie gier komputerowych w dydaktyce historii

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

42 Piotr Hapanowicz - Krakowskie kolokwium – miejsce debaty publicznej

HISTORIA I STYLE

45 Michał Pszczółkowski - Postmodernizm

IN MEMORIAM

48 Zdzisław Biegański, Teresa Maresz - Profesor Janusz Rulka

REKOMENDACJE

50 Łukasz Wróbel - „Borussia. Kultura, Historia, Literatura”
Spis treści wydania 2/2017
KLUCZ DO EPOKI
4 Alicja Bartnicka - Piękna bestia Irma Grese - strażniczka z KL-Auschwitz
10 Mateusz Hübner - System wartości w praktyce politycznej „grupy pułkowników”
WOS W TEORII I PRAKTYCE
17 Śladem wołyńskiej historii (cz. 2) – z profesorem Władysławem Filarem rozmawia Stanisław Zając
22 Paweł Hanczewski - Edmund Burke – polityka jako sztuka
FORUM EDUKACYJNE
27 Joanna Wojdon - Postmodernizm i inne wyzwania dla szkolnej edukacji historycznej
30 Marta Sierant - Scenariusz lekcji „Mieszko I – I Polski VIP”
HISTORIA I STYLE 
30 Michał Pszczółkowski - Socmodernizm
EDUKACJA 2.0
39 Sylwia Nehring - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu - Pod okiem Kopernika
REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE
42 Jolanta A. Daszyńska - Rekonstrukcje historyczne z perspektywy rekonstruktora
RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
46 Jan Miłosz - Obchody Milenium Chrztu Polski w Poznaniu i Gnieźnie 9–22 kwietnia 1966 r.
Spis treści wydania 1/2017

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ

Marta Gołąbek - Wędrówka po biografiach. Obraz nowożytnego Rzymu w książkach Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920)

11 Gabriel Kurczewski – Kamienica Fukierów

17 Kamila Markowska – Edukacja w renesansowej Italii – Dom Radości Vittorina da Feltre

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

22 Edmund Mikołajczak - O pamięć historyczną bez negatywnych emocji – dobrzy sąsiedzi czy wrogowie?

WOS W TEORII I PRAKTYCE

26 Śladem wołyńskiej historii – z profesorem Władysławem Filarem rozmawia Stanisław Zając

31 Agnieszka Laddach - Teolog świecki w społeczeństwie

FORUM EDUKACYJNE

35 Małgorzata Górecka - Gry planszowe w edukacji historycznej uczniów szkoły

podstawowej

39 Sylwia Łukasik-Gębska – Emocjonalny aspekt nauczania historii

42 Ireneusz Wywiał - I znowu WOS

HISTORIA I STYLE

44 Michał Pszczółkowski - Socrealizm

HISTORIA I FILMY

 

48 Mateusz Maleszka - Epoka zmian na srebrnym ekranie


Wydania 2016

Spis treści wydania 6/2016
 

PANTEON OJCZYSTY

Anita Młynarczyk-Tomczyk - Stefan Bobrowski – bohater zapomniany?

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ

10 Mikołaj Tomaszewski - Ciekawe przypadki Tomasza Czapskiego

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

14 Przemysław Waszak - Jak odczytywać rzeźby gotyckie? Trzy studia przypadku

WOS W TEORII I PRAKTYCE

21 Agnieszka Zielińska - Biedni i bogaci, czyli przepaści społeczne na świecie

26 Lubow Żwanko - Polonia Charkowa w XVIII–XIX wieku

29 Agata Król - Dziesięć motywujących pytań jako narzędzie współczesnego nauczyciela

MATURA 2016 – ANALIZY I KOMENTARZE

31 Włodzimierz Kowalczyk - Historia 2016 – sprawozdanie z egzaminu maturalnego

35 Piotr Załęski - O nowej maturze z wiedzy o społeczeństwie – rezultaty i ich przyczyny

EDUKACJA 2.0

41 Artur Ryszard Jęcka - Cyfrowe Warmia i Mazury

HISTORIA I STYLE

43 Michał Pszczółkowski - Monumentalizm

HISTORIA I FILMY

 

46 Łukasz Wróbel - Nowożytność w kinie
Spis treści wydania 5/2016

 

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW

Olga Yoshida-Mądrowska - Edukacja historyczna w Japonii


PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Piotr A. Stasiak - Pałac ukryty w miejskim pejzażu – projekt edukacyjny

14 Renata Adamczyk-Nowak, Agnieszka Wieczorek - Pałac saski w Kutnie, czyli o projekcie Johanna MartinaWalthera, podróżach Augusta III i kaflach piecowych z perspektywy edukacyjnej

KLUCZ DO EPOKI

18 Ewa Danowska - Rabacja galicyjska


FORUM EDUKACYJNE

25 Maria Jadczak - Jak uczyć historii w epoce „burzy i naporu” – „dobra” czy „niedobra” zmiana w nauczaniu historii – głos w dyskusji

27 Joanna Orzeł - Olimpiada Historyczna 2016/2017 – zmiany i nowości

29 Maciej Ślesik - Zajęcia terenowe „Westerplatte – pozostałości po walkach z września 1939 roku”

30 Adam Suchoński - Polacy i Litwini o funkcjonujących aktualnie podręcznikach do nauczania historii

WOS W TEORII I PRAKTYCE

31 Magdalena Śnieć - Great Britain – in or out?

35 Marcin Gawryszczak - Unie polityczne – przeszłość i teraźniejszość

 
HISTORIA I STYLE

41 Michał Pszczółkowski - Funkcjonalizm

 
HISTORIA I FILMY

44 Anna Marynowska - Przez oko do serca – wieki średnie na srebrnym ekranie

 


PANTEON OJCZYSTY

47 Piotr Rapiński - Najlepszy z najlepszych – Witold Urbanowicz

Spis treści wydania 4/2016

 

SZTUKI WIZUALNE WCZORAJ I DZIŚ
Joanna Orzeł - Filmowa historia do II wojny światowej
10 Antoni Plebański - Hollyłódź
16 Łukasz Wróbel - Teatr dla wszystkich i dla każdego
 
FORUM EDUKACYJNE
21 Barbara Techmańska - Film historyczny i jego walory dydaktyczne
26 Agnieszka Pawłowska-Kubik - Multimedia na lekcjach historii

WOS W TEORII I PRAKTYCE
29 Krzysztof Olszewski - Polska dyplomacja – spojrzenie od kuchni
33 Adam Jarosz - Polska lokalna – aktorzy i działanie samorządu terytorialnego
 
HISTORIA I STYLE
37 Michał Pszczółkowski - Szkoła krakowska – polskie art déco
 
HISTORIA I FILMY
40 Artur R. Jęcka - Antyk w kinie
 
PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ
43 Robert T. Tomczak - Studencki zatarg Janusza Radziwiłła z Uniwersytetem w Lejdzie w 1632 r.
 
KLUCZ DO EPOKI
46 Stanisław Zając - Polska w Europie Brunona z Kwerfurtu – wskazówki dydaktyczne
 
REKOMENDACJE „WH”
51 Artur R. Jęcka - Imperium Romanum na małym ekracie, Łukasz Wróbel - Radiowe audycje
historyczne
Spis treści wydania 3/2016
 

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

Radosław Biskup - Uppsala – historyczna i religijna stolica Szwecji oraz jej związki z Polską

Anna Marynowska - Livonia ab urbe condita – o średniowiecznej urbanizacji Inflant

 

14 Jordan Siemianowski - Statki w kulturze wikingów

 

FORUM EDUKACYJNE

20 Magda Gawinecka-Woźniak - Walka norweskich nauczycieli z nazyfikacją szkół w czasie okupacji

hitlerowskiej (1940–1945)

 

27 Jolanta Krucka - Jak nauczać patriotyzmu?


WOS W TEORII I PRAKTYCE

34 Adam Jarosz - Polska lokalna – struktury samorządu terytorialnego

 

HISTORIA I STYLE

40 Michał Pszczółkowski – Neoklasycyzm lat dwudziestych XX wieku

PODRÓŻE DO ŹRÓDEŁ

43 Małgorzata Kazaniecka - Poczet królów polskich Adama Jana Warakomskiego


REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE

47 Tomisław Kalembka – Rekonstrukcje historyczne z perspektywy rekonstruktora Wojska Polskiego


REKOMENDACJE

51 Artur R. Jęcka - Puzzle edukacyjne, Łukasz Wróbel - Gry planszowe

Spis treści wydania 2/2016

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

Mateusz Hübner - Proces kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców XX wieku. Nowoczesny naród czy wspólnota etniczna?

12 Wadim Zadunajski - Ukraińskie formacje kozackie (1776–1868)

 

WOS W TEORII I PRAKTYCE
27 Stanisław Zając - W kręgu śpiewów patriotycznych

19 Mariusz Gołdysiak - Od „pomarańczowej rewolucji” do „rewolucji godności”

FORUM EDUKACYJNE

32 Ireneusz Wywiał - Uzasadnione wątpliwości

36 Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski -  Czy naprawdę nic nie wiedzą?

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
42 Przemysław Raczyński - Nauczanie historii w Republice Irlandii


HISTORIA I STYLE

48 Michał Pszczółkowski Style narodowe

REKOMENDACJE
50 Artur Ryszard Jęcka

Spis treści wydania 1/2016 

ARCHIWUM I SZKOŁA
4 Hubert Mazur - Edukacja w archiwum, archiwum w edukacji
Paweł Zielony - Wizyta w archiwum IPN, Zimna wojna oczami Spielberga
11 Katarzyna Zięta - Archiwa społeczne zyskują siłę
15 Agnieszka Rosa - W stronę nowej jakości w działalności edukacyjnej archiwów
17 Teresa Stachurska-Maj, Violetta Urbaniak - Szkoła i archiwum

FORUM EDUKACYJNE
23 Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan - Uczniowie w archiwum – ciekawe zajęcia czy „nudy na pudy”?

WOS W TEORII I PRAKTYCE
28 Agnieszka Konstankiewicz - Archiwa rodzinne
32 Alicja Mutrynowska – Emerytura – problem znany już w czasach krzyżackich?
34 Józef Szewczyk - Jak pracujemy na emerytury
36 Mateusz Maleszka - Spory władzy o władzę

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
37 Blažena Gracová, Denisa Labischová - Nauczanie historii w republice Czeskiej

HISTORIA I STYLE
43 Michał Pszczółkowski - Secesja

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE
46 Jan Chańko - Rekonstrukcje historyczne z perspektywy dydaktyka historii

REKOMENDACJE
50 Artur Ryszard Jęcka

 

Wydania 2015Spis treści wydania 6/2015):

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE

4. Jan Chańko, Jolanta A. Daszyńska - Rekonstrukcja historyczna: hobby, pasja, komercja?

 

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

14. Małgorzata Górecka - Projekt: Archeologia w szkole

19. Marcin Danielewski – Grodzisko w Grzybowie – miejsce z historią

22. Magdalena Sprenger, Anna Połuboczek, Agnieszka Stempin, Beata Rakowska, Mateusz Sikora - Przez

zaangażowanie do wiedzy

 

WOS W TEORII I PRAKTYCE

27. Bartosz Wojciechowski - Dziecko w świecie trudnych słów

31. Maria Jadczak - Scenariusz na film „Kurier z Zagłady” – Jan Karski

37. Anna Bartczak - „Opuszczone klasy” – szkolnictwo dla dzieci niemieckich na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1963

 

HISTORIA I STYLE

43. Michał Pszczółkowski - Architektura XIX wieku

 

FORUM EDUKACYJNE

46.Mateusz Maleszka - Boże Igrzysko: Magnaci

 

REKOMENDACJE

47. Artur Ryszard Jęcka - Muzeum Katyńskie w Warszawie

50. Łukasz Wróbel - „Historyczne” aplikacje

Spis treści wydania 5/2015):

NOWA MATURA – OPINIE I ANALIZY
4 Krzysztof Jurek - Pierwsze analizy i pierwsze wnioski po maturze z historii 2015 r.
8 Ireneusz Wywiał - Dno oka, czyli wrażenia chorego człowieka z sesji egzaminacyjnej z WOS-u
11 Ireneusz Wywiał - Dno oka – wnioski
 
HISTORIA I STYLE
14 Michał Pszczółkowski  - Architektura klasycystyczna
 
HISTORIA I SZTUKA
18 Aleksander Smoliński - Jan Jerzy Pinsel i jego buczacka figura świętego Jana Nepomucena
 
PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
22 Piotr Hapanowicz - Cyberteka Kraków – czas i przestrzeń
 
WOS W TEORII I PRAKTYCE
27 Stanisław Zając – Parlamentaryzm staropolski na tle epoki - schematy jako pomoc do analizy
30 Adam Suchoński - O tym, jak przeszłość połączyła się ze współczesnością
32 Agata Król - Coaching dla nauczycieli
 
Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
34 Marcin Zybała - Syberyjska historia, czyli nauczanie historii w szkołach azjatyckiej części Rosji
 
FORUM EDUKACYJNE
40 Joanna Orzeł - Sprawozdanie z XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2014/2015
 
REKOMENDACJE
48 Artur Ryszard Jęcka - Gra planszowa „Pan tu nie stał. Demoludy”,  Selma
50 Józef Szewczyk - Pilecki
 
LISTY
49 Akcja/operacja „Wisła” 
SPIS TREŚCI „Wiadomości Historycznych” 4/2015


RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
4. Roman Czaja - Wielkość i upadek Hanzy
10. Julia Możdżeń - Jak zostać kupcem w XV-wiecznym Gdańsku?
15. Małgorzata Machałek - Hanza – władczyni mórz
 
WOS W TEORII I PRAKTYCE
17. Józef Szewczyk - Grecka lekcja
18. Alicja Bartnicka - Ojcowie założyciele Europy
23. Joanna Wieczorek - Ojcowie założyciele Europy
25. Mateusz Maleszka - Ruchy migracyjne we współczesnym świecie
28. Maciej Fic - Historia po śląsku
 
HISTORIA I STYLE
32. Michał Pszczółkowski – Architektura barokowa
 
Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
35. Robert T. Tomczak – Czerwuisz – indiański łowca odwiedza Pragę
 
KLUCZ DO EPOKI
38. Artur Ryszard Jęcka - Żony Nerona
43. Józef Szewczyk - 3. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
44. Karol Kłodziński - Historyk Rzymu
 
REKOMENDACJE
48. AK-owiec, co wymyślił laptopa
50. Artur Ryszard Jęcka - XXI Festyn Archeologiczny w Biskupinie, Mroczny film o mrocznych czasach


SPIS TREŚCI „Wiadomości Historycznych” 3/2015


RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
Rozmowa z Jonnym Danielsem, założycielem Fundacji „From the Depths” - Pamięć z kamieni
Maria Jadczak - Nauczanie o Holocauście z użyciem relacji w XXI wieku na podstawie Instytutu Fundacji Shoah
Barbara Kubis - Wiera Gran – niewinna czy kolaborantka?
Stanisław Szynkowski - Małe getto, mała Zagłada – Mszana Dolna
Alicja Bartnicka - „Wojna nie umiera nigdy” – wokół Małej zagłady Anny Janko

WOS W TEORII I PRAKTYCE
Adam Jarosz - Wolne wybory parlamentarne w Polsce
Ireneusz Wywiał - Polscy prezydenci

HISTORIA I STYLE
Michał Pszczółkowski - Architektura renesansowa

HISTORIA OD KUCHNI
Jarosław Dumanowski - „Niepożyteczne trudy nowomodnych kuchmistrzów” – kulinarny romantyzm Jana Szyttlera

STAROPOLSKIE ROZRYWKI
Łukasz Wróbel - Hylzen na balu, czyli staropolskie rozrywki

FORUM EDUKACYJNE
Mariusz Świątek - Powstanie styczniowe w obwodzie jasielskim, czyli o historii w muzeum
Piotr Trojański - VI edycja Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego dla najlepszego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie

REKOMENDACJE
„Polak, Rusek i Niemiec… czyli jak psuliśmy plany naszym sąsiadom”
Artur Ryszard Jęcka - Źródło nadziei Russella Crowe’a – inne spojrzenie na skutki Wielkiej Wojny, Hiszpanka – nietypowa lekcja o powstaniu wielkopolskim, Asteriks – mały Gal, który zaraża miłością do antykuSPIS TREŚCI „Wiadomości Historycznych” 2/2015
 
KLUCZ DO EPOKI
Mariusz Mróz, Ireneusz Wywiał - Terroryzm – nowe oblicze
 
Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW
Agnieszka Jakubczyk - Norweskie nauczanie historii
Robert Nowakowski - Angielska „żywa historia”
 
HISTORIA I STYLE
Michał Pszczółkowski - Architektura gotycka

REKOMENDACJE
Rafał Szmytka - Biohistoria – nowa specjalizacja na najstarszym polskim uniwersytecie
 
WOS W TEORII I PRAKTYCE
Anita Młynarczyk-Tomczyk, Krzysztof Fudała - Akty prawne inne niż wszystkie
 
FORUM EDUKACYJNE
Krzysztof Jurek - Wyzwanie dla egzaminatora
Tamara Olszewska - Jak przygotować uczniów do nowej matury?
 
KLUCZ DO EPOKI
Marek Białokur - Akcja/operacja „Wisła”
Małgorzata Machałek - Szczecin na tle powojennych przemian ludnościowych