ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

17.10.2015

Wiadomości Historyczne: Pamięć z kamieni

 Artur Ryszard Jęcka "Wiadomości Historyczne": Jak ocenia Pan wiedzę na temat wspólnego polsko-żydowskiego dziedzictwa wśród młodych ludzi w Polsce i Izraelu?
Jonny Daniels: 
Zarówno w Polsce, jak i w Izraelu brakuje podstawowej edukacji na temat tysiącletniej wspólnej polsko-żydowskiej historii. Izraelska młodzież często nawet nie wie o swoich polskich korzeniach. Młodzi mieszkańcy polskich miast nie zdają sobie sprawy, że ich rodzinne miasta zamieszkiwała przed wojną liczna społeczność żydowska.

Fakt, że przez tyle lat razem tworzyliśmy historię i byliśmy świadkami dziejów, daje ogromne możliwości, które nie są wykorzystane. Program nauczania na temat Holocaustu jest realizowany w sposób poprawny. Znamy historię, liczby oraz daty. Za mało jednak jest wiedzy o wspólnej historii oraz tradycjach, które przez tyle lat się przenikały, tworząc współczesną kulturę obu narodów. Jesteśmy różni, ale połączeni wieloma wiekami wydarzeń. To jest pole, na którym należałoby budować nasze wspólne relacje.

A.R.J.: Jak w Izraelu są odbierane informacje na temat powstania Muzeum Żydów Polskich w Warszawie, działalności Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu czy chociażby realizacji Projektu Matzeva? Czy przeciętny mieszkaniec Izraela jest świadomy istnienia współczesnych działań mających na celu ocalenie pamięci o tysiącletniej koegzystencji Polaków i Żydów?
J.D.: Świadomość jest niewystarczająca. Niektóre informacje pojawiają się w newsowych izraelskich mediach, ale nie są powszechnie znane. W Izraelu wiedza na temat współczesnej Polski jest bardzo mała. Pozostaje na poziomie bardzo traumatycznych skojarzeń dotyczących Holocaustu oraz późniejszej emigracji. Polska nadal pozostaje krajem kojarzonym wyłącznie z obozami śmierci i traumą, a pozytywne informacje, które się pojawiają, są jak słabe światełka w ciemności. Polska bardzo potrzebuje ambasadorów, którzy będą rozsiewać pozytywne informacje o dużych zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Szczególnie ważne są przykłady i dowody wspaniałej polsko-żydowskiej współpracy, jakimi są działalność Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz otwarcie Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Projekt Matzeva odniósł bardzo duży sukces medialny w Izraelu właśnie dzięki przykładom tej współpracy i zaangażowaniu w projekt polskich studentów, nauczycieli, lokalnych społeczności, miast, strażaków, a nawet federacji strongmanów.
A.R.J.: Jakie działania nauczycieli i uczniów mogłyby Pana zdaniem najlepiej się przysłużyć sprawie edukacji na temat wspólnego polsko-żydowskiego dziedzictwa?
J.D.: Najlepszym działaniem jest aktywność i zaangażowanie się w działania. Często powtarzam naszym wolontariuszom, że najlepiej się czegoś nauczą i doświadczą, gdy pobrudzą sobie ręce od pracy. Jest tyle do zrobienia w każdym miejscu w Polsce, że starczy miejsca dla każdej chętnej szkoły. Edukacja powinna być też przygodą, więc najlepiej zacząć od poszukiwania informacji dotyczących lokalnych historii. Jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia oraz ocalenia od zapomnienia. Bardzo wartościowym działaniem jest zapisywanie relacji starszych osób, które jeszcze mogą nam opowiedzieć, jak wyglądały polsko-żydowskie relacje przed wojną, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. Zapisy takich wywiadów są doskonałym narzędziem dla nauczycieli i uczniów do odtwarzania lokalnych historii, której zainteresowanie powinno być najbardziej naturalne. Wtedy pojawia się też poczucie wartości dla historii, która nas łączyła, i szereg możliwych działań związanych z dbaniem o pozostałości żydowskiej kultury w Polsce.
A.R.J.: Pański ostatni wykład w Toruniu [„Od Polin do Polonii”] był częścią konferencji „Jak rozmawiać z młodymi o dyskryminacji?”. Jakich rad udzieliłby Pan rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w tej kwestii? Jak mądrze rozmawiać z młodymi ludźmi na ten niezwykle trudny, a zarazem bardzo istotny temat?
J.D.: Podstawowe założenie, które młodzi ludzie powinni zrozumieć, to jest przesłanie zarówno judaizmu, jak i religii chrześcijańskiej, że wszyscy zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Każdy rodzaj antysemityzmu albo rasizmu powinien być traktowany bardzo poważnie, a edukacja o dyskryminacji to bardzo istotny temat. Jeśli podchodzimy do czegoś poważnie, młodzi ludzi słuchają nas z uwagą. Kluczowe jednak w tym przekazie jest bycie przykładem. Nie możemy uczyć o dyskryminacji, mając w swoim domu figurkę lub obrazek przedstawiający Żyda z pieniędzmi. Bo żeby skutecznie walczyć ze stereotypowym myśleniem i edukować o dyskryminacji, musimy być autentyczni i wcześniej sami pozbyć się własnych stereotypów i uprzedzeń. Bardzo ważne jest także, aby edukacja dotycząca walki z dyskryminacją zaczynała się możliwie wcześnie. Wtedy wyrabiają się nawyki i dzieciom łatwiej jest akceptować różnice, które później odbierają jako naturalne.
A.R.J.: Jakie są najbliższe plany Fundacji „From The Depths”?
J.D.: Z pewnością będziemy dalej realizować Projekt Matzeva, który z dużym sukcesem rozpoczęliśmy w tym [2014 – przyp. red.] roku. Rozpoczęliśmy od badań terenowych ze studentami na terenie Warmii i Mazur oraz Podlasia. W ciągu kolejnych miesięcy odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejscowości w 12 polskich województwach, odnajdując macewy użyte jako materiał budowlany, dokumentując je oraz, gdzie to możliwe, przenosząc na cmentarze. W 2015 roku w Projekcie Matzeva pojawią się dwie bardzo istotne rzeczy: baza danych on-line oraz projekt edukacyjny dla nauczycieli. Baza danych będzie narzędziem, dzięki któremu rodziny z całego świata będą mogły odnajdywać groby swoich przodków w Polsce. Bardzo ważne są dla nas artefakty, czyli wszystkie przedmioty związane z obecnością Żydów na terenie Polski, które odnajdujemy w czasie badań terenowych. Dzięki nim będziemy opracowywać wystawy oraz udostępniać artefakty jako materiały edukacyjne. W kolejnych miesiącach naszej pracy będziemy także kontynuować budowanie polsko-izraelskich partnerstw z miastami, kościołami oraz uniwersytetami na rzecz dialogu i edukacji.
Opracował: Artur Ryszard Jęcka dzięki życzliwej pomocy pani Leny Klaudel, koordynatorki Projektu Matzeva. 
 
Jonny Daniels – pomysłodawca i współorganizator uroczystości 69. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Daniels przyszedł na świat w roku 1986 w Londynie, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, jako najstarszy z trójki rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Izraela, gdzie studiował w szkole talmudycznej Jesziwa. W tym czasie działał również jako wolontariusz w Zichron Menachem, organizacji pomagającej dzieciom chorym na raka. Po roku zdecydował o zamieszkaniu w Izraelu na stałe i wstąpił do Sił Obronnych Izraela. Po trzech latach zakończył służbę w stopniu sierżanta sztabowego. Po ukończeniu studiów na kierunku nauk politycznych na Uniwersytecie Bar-Ilan został doradcą ds. wizerunku Zastępcy Przewodniczącego Knessetu. W kolejnych latach był doradcą Wiceministra Obrony Narodowej Izraela Dannego Danona oraz innych polityków w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy.
 
Fundacja „From the Depths” – organizacja charytatywna założona przez Jonny’ego Danielsa, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami a Żydami. Współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata. Nazwa została zaczerpnięta z psalmu 130 – „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego!”. Organizacja podejmuje działania na rzecz rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych i kulturalnych, stawia na rozwój wiedzy o Holokauście oraz wspiera młodzież w tworzeniu ich własnych inicjatyw. Podejmuje różnorodne działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspiera kombatantów i osoby represjonowane. Obecnie „From the Depths” realizuje ogólnopolski Projekt Matzeva, w ramach którego zajmuje się dokumentowaniem oraz przywracaniem na żydowskie cmentarze macew użytych jako materiał budowlany. Fundacja jest bardzo otwarta na współpracę ze wszelkimi środowiskami gotowymi do współdziałania w ratowaniu historycznego dziedzictwa oraz budowaniu lepszej przyszłości. Tworzy to przestrzeń idealną do wypełnienia między innymi przez nauczycieli i ich uczniów, ale także przez wszystkich innych pasjonatów historii i kultury. W sprawach szczegółowych można kontaktować się z fundacją mailowo pod adresami:info@fromthedepths.org oraz press@fromthedepths.org.
"Wiadomości Historyczne" 3/2015 

Powrót