ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Artykuły archiwum

18.10.2015

Język Niemiecki: Myszką przez Austrię i Szwajcarię

Austria i Szwajcaria to kraje znacznie mniejsze od Niemiec. Podręczniki do nauki języka niemieckiego niestety nie przyczyniają się do pogłębiania ich wiedzy i rozbudzania zainteresowania historią, literaturą, sztuką czy też choćby tradycjami kulinarnymi obu tych krajów. 
Austria i Szwajcaria to kraje znacznie mniejsze od Niemiec. Wielkość zajmowanego przez nie terytorium nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o ich atrakcyjność pod względem turystycznym czy też wpływ na szeroko pojętą kulturę niemieckojęzycznego obszaru językowego. Niestety w używanych na lekcjach języka niemieckiego materiałach dydaktycznych kraje te są – jako mniejsi sąsiedzi Niemiec – wyraźnie spychane na margines. Uczniowie zwykle dowiadują się, że Szwajcaria to kraina wysokich gór, sera i czekolady. Znacznie rzadziej słyszą o Wilhelmie Tellu czy też innych postaciach i wydarzeniach z historii tego kraju. 
Jak pokazuje doświadczenie, niektórym z nich trudność sprawia nawet podanie nazwy jego stolicy. Często nie posiadają żadnej wiedzy o jego ustroju politycznym [federacja demokratyczna, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpośrednia)], podziale administracyjnym (kantony) itp. Podobnie rzecz ma się z Austrią, która przez większość uczniów kojarzona jest, co najwyżej z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, którego można zobaczyć na ilustracjach w praktycznie każdym podręczniku, słynnymi „Mozart Kugeln”, Wiedniem i ewentualnie także z cesarzową Sissi. Gdy zapytać ich jednak o inne austriackie miasta lub postaci historyczne, to prędko okazuje się, że ich wiedza na ten temat nie jest zbyt głęboka. 
Podręczniki niestety nie przyczyniają się do pogłębiania ich wiedzy i rozbudzania zainteresowania historią, literaturą, sztuką czy też choćby tradycjami kulinarnymi obu tych krajów. Zamiast tego oferowane przez wydawnictwa materiały dydaktyczne raczej potwierdzają i przez to wzmacniają stereotypowe wyobrażenia uczniów. W centralnym punkcie zainteresowania pozostają przy tym Niemcy, którym poświęca się zwykle najwięcej uwagi. O tym problemie pisaliśmy już w poprzednim numerze „Nauczaj lepiej”, który poświęcony był Vaduz, Bernu, Wiedniowi i Berlinowi. Wskazywaliśmy przy tym na to, że taki stan nie jest zgodny z tym, co postuluje współczesna dydaktyka języka niemieckiego, tj. z „DACHL-Prinzip” – zasadą, wedle której naszym celem powinno być równe traktowanie wszystkich krajów niemieckojęzycznych. Osiągnięcie tego celu ułatwi nam z pewnością internet. Inaczej niż w podręcznikach, których zdecydowana większość wydawana jest w Niemczech i pisana przez autorów o specyficznej, etnocentrycznej perspektywie, znajdziemy tu bardziej zróżnicowane informacje.
Zarówno Austria, jak i Szwajcaria mają swoje oficjalne reprezentacje internetowe, tj. strony WWW, na których oprócz aktualnych informacji o bieżących sprawach dotyczących życia w nich, w tym także o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, znajdziemy informacje przygotowane specjalnie dla wybierających się do nich turystów. Znaleźć można wiele stron adresowanych do nauczycieli i osób uczących się języka niemieckiego.
Wizytę na stronie www.austria.info/de warto rozpocząć od przejrzenia rubryki „Wissenswertes”, gdzie umieszczone są ogólne informacje o tym kraju, o jego historii, mieszkańcach, klimacie, faunie i florze, parkach narodowych i o poszczególnych krajach związkowych (podobne informacje podane w stosunkowo prostej formie językowej znajdziemy na stronie www.die-geobine.de/austria.htm). Punktem wyjścia do dalszych poszukiwań może być interaktywna mapa („Interaktive Karte Österreichs“). Klikając na wybrane punkty na wspomnianej mapie połączymy się ze stronami WWW zawierającymi bardziej szczegółowe informacje na temat interesujących nas miejsc.
Przygotowując się do lekcji, których tematem miałaby być Austria warto skorzystać z materiałów dostępnych na stronie www.oesterreichportal.at, która jest firmowana przez Österreich Institut i reklamowana jako „eine Plattform für den Deutschunterricht”, gdzie znajdziemy “Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter und interaktive Übungen sowie eine kommentierte Linkliste zu Österreich”. Znajdujące się tu quizy, m.in. z wiedzy na temat W.A. Mozarta, Z. Freuda czy różnych obchodzonych w Austrii świąt, mogą być dla uczniów sporym wyzwaniem. Pracując w parach lub nawet małych grupach i pomagając sobie słownikiem powinni jednak poradzić sobie z ich rozwiązaniem.
Dostęp do materiałów dydaktycznych publikowanych w rubryce „Landeskundepakete” możliwy jest dopiero po rejestracji w serwisie. Jest ona szybka i bezpłatna. Materiały są opracowane w ten sposób, że podzielone są na moduły przeznaczone dla 
uczniów o różnych poziomach biegłości językowej (od „Basismodul” dla poziomu A1-A2, przez „Modul A” dla poziomu B1-B2, aż po „Modul B” dla poziomu C1-C2). Ich autorzy w precyzyjny sposób definiują cele pracy i opisują planowane aktywności uczniów oraz określają czas potrzebny na realizację zadań. Dodatkowo znajdziemy tu uzupełnienie informacji na omawiany temat i wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli. Materiały są przy tym bardzo zróżnicowane. Znajdziemy tu bowiem nie tylko teksty do czytania, ale także nagrania audio i wideo oraz linki do wartych odwiedzenia stron WWW.
Tych ostatnich znajdziemy na stronie  www.oesterreichportal.at znacznie więcej – w rubryce „Linksammlung”. Zestawione tu linki nie są wyłącznie linkami do stron internetowych poświęconych Austrii. Dopiero w rubryce „Österreich“ umieszczono odnośniki do stron poświęconych poszczególnym krajom związkowym, austriackiej wersji języka niemieckiego, austriackim przedsiębiorstwom i mediom itd.
Odwiedzając stronę www.myswitzerland.com/de/home.html (strona dostępna jest także w języku polskim: www.mojaszwajcaria.pl; podobna strona: www.heidiland.com/de). zostaniemy przywitani w następujący sposób: „Grüezi. Bonjour. Buongiorno. Allegra.” Już to może być dobrym punktem wyjścia do refleksji na temat różnorodności językowej i kulturowej Szwajcarii, w której oprócz języka niemieckiego oficjalnie używa się także języka włoskiego, francuskiego i retoromańskiego. Podstawowe informacje o tym kraju (od danych dot. liczebności ludności, terytorium i klimatu po historię, mentalność mieszkańców i tradycje, w tym napisaną przez Johannę Spyri w XIX w.
opowieść o przygodach „Heidi”) umieszczono tu w rubryce „Über die Schweiz“ (podobne informacje w stosunkowo prostej wersji językowej znajdziemy także na stronie www.diegeobine.de/schweiz.htm). 
Szczególnie interesująca jest tu – podobnie jak w przypadku opisywanej wyżej strony www.austria.info/de – interaktywna mapa kraju („Schweizer Karte“), na której zaznaczono warte odwiedzenia miejsca łącząc je jednocześnie odpowiednimi linkami z bazą danych zawierającą ich szczegółowe opisy, fotografie itp. Poznawanie Szwajcarii rozpocząć możemy zatem od podróży po tej interaktywnej mapie lub zaglądając do rubryki „Reiseziele”, gdzie opisano atrakcyjne turystycznie regiony, najważniejsze szczyty górskie, jeziora i parki narodowe, lub do rubryki „Erlebnisse”, w której autorzy strony www.myswitzerland.com prezentują 200 wybranych przez siebie atrakcji turystycznych.
Jedną z nich jest niewątpliwie muzeum poświęcone bohaterowi narodowemu Szwajcarii – Wilhelmowi Tellowi. Na jego stronie internetowej www.tellmuseum.ch znajdują się, oprócz krótkiego streszczenia historii W. Tella (rubryka „Geschichte”), także informacje o samym muzeum i jego ekspozycji. Przeglądając dostępne tu w formacie PDF broszury uczniowie, nawet ci o stosunkowo niskim poziomie biegłości językowej, mogą wyszukiwać informacje o atrakcjach muzeum, godzinach otwarcia lub cenach biletów (...)
 
Więcej przeczytanie w artykule Sebastiana Chudaka  „Durch Österreich und die Schweiz... mit der Maus... czyli o serwisach internetowych poświęconych Republice Austrii i Federacji Szwajcarskiej“ w wydaniu 3/2014 „Języka Niemieckiego“. 

Powrót