ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

08.02.2017

„Hans im Glück”... czyli dlaczego i jak zrobić z bajki historyjkę obrazkową

Teksty literackie są w większości przypadków pisane językiem, którego zrozumienie będzie przysparzało wielu kłopotów naszym uczniom, którzy najczęściej w ramach edukacji szkolnej nie przekraczają poziomu biegłości językowej A2+ lub B1. 
Użyte struktury gramatyczne i słownictwo, czasami także specyficzny styl mogą wpływać na nich demotywująco. Pewnym rozwiązaniem będą tu uproszczone wersje tekstów, których jest coraz więcej w ofercie różnych wydawnictw edukacyjnych. Proponujemy jednak wybrać inną drogę. I tak np. można opracować dla uczniów historyjkę obrazkową w oparciu o tekst bajki
lub zaproponować przygotowanie inscenizacji w oparciu o samodzielnie napisany scenariusz.
Za przykład posłuży nam bajka braci Grimm o „Szczęśliwym Jasiu” (niem. Hans im Glück“). W pierwszych dwóch załącznikach umieściliśmy zadania, których celem jest wprowadzenie w temat. Z bajki dowiadujemy się, że Jaś pracował przez siedem lat u gospodarza. Z jakimi zwierzętami miał do czynienia? Uczniowie znają najprawdopodobniej nazwy niektórych z nich. Pewnie nie zawsze wiedzą jednak, jak tworzy się prawidłowo formę liczby mnogiej lub jakimi czasownikami opisać czynności gospodarskie związane z tymi zwierzętami. Zadanie z załącznika nr 1 pozwoli im na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z tego zakresu. Zanim uczniowie zapoznają się z perypetiami Jasia, mogą zastanowić się nad tym, jakie wynagrodzenie byłoby najbardziej odpowiednie za siedem lat jego pracy. W załączniku nr 2 zaprezentowane są różne możliwości (także te pojawiające się w bajce). Zadaniem uczniów jest wybranie najbardziej adekwatnego wynagrodzenia i uzasadnienie wyboru oraz wyjaśnienie, dlaczego inne opcje są mniej odpowiednie. Faza pracy przed prezentacją tekstu może zostać poszerzona o dodatkowe zadania.
W kolejnej fazie można by czytać lub odsłuchać tekst bajki trenując w ten sposób sprawność czytania lub słuchania ze zrozumieniem. Można znaleźć go np. na stronie internetowej „Projekt Gutenberg-DE” (http://gutenberg.spiegel.de) lub na stronie www.grimmstories.com (tutaj obok wersji niemieckojęzycznej znajdziemy także tłumaczenia tekstu na język angielski, polski i inne). Na stronie librivox.org znajdziemy natomiast aż dwa zbiory nagrań bajek, wśród których znajduje się także nagranie bajki o „Szczęśliwym Jasiu”.
Zamiast tego proponujemy przedstawienie uczniom bajki w formie historyjki obrazkowej. Obrazki z załącznika nr 3 można zaprezentować na różne sposoby:
1. we właściwej kolejności – wtedy uczniowie opowiadają, co widzą na poszczególnych obrazkach, korzystając przy tym z podanego słownictwa dostosowanego do poziomu biegłości A2/A2+;
2. w zmienionej kolejności (wtedy obrazki należałoby wyciąć i pomieszać/ w lekko odmienionej wersji można podać, który z obrazków jest pierwszy i ostatni) – w tym przypadku zadanie uczniów polegałoby, nie tylko na opisie obrazków, ale przede wszystkim na ułożeniu ich w logiczny ciąg;
3. z brakującym elementem (wtedy należałoby z historyjki usunąć jeden lub więcej rysunków) – uczniowie mieliby wtedy za zadanie wymyślić, co mogłoby dziać się na obrazku, którego brak. Niezależnie od formy prezentacji uczniowie mogą pracować samodzielnie, w parach lub w małych grupach.
Użycie tego typu historyjek obrazkowych ma w dydaktyce języków obcych dość długą tradycję. Jednymi z najbardziej znanych są historyjki z serii „Vater und Sohn” (e.o.plauen, 1934-37). Stwarzają one wiele możliwości dydaktycznych i przede wszystkim przyczyniają się do zróżnicowania aktywności lekcyjnych. I tak można np.:
a) dopisywać do obrazków dialogi (jak w komiksach w chmurkach nad głowami bohaterów),
b) dorysowywać obrazki opowiadające o tym, co działo się wcześniej lub później,
c) mieszać różne historyjki i wymyślać na tej podstawie nowe,
d) wymyślać tytuły do poszczególnych obrazków,
e) rozdawać uczniom różne obrazki – każdy opisuje wtedy swój obrazek a pozostali uczniowie trenują w ten sposób rozumienie ze słuchu.
Dydaktyzując bajki możemy spróbować samemu tworzyć na ich podstawie historyjki, z którymi będziemy pracować na lekcji. Nie potrzeba do tego wielkiego talentu plastycznego. Czasami wystarczy kilka kresek i odrobina wyobraźni! 
Więcej przeczytacie w artykule Sebastiana Chudaka „Hans im Glück”... czyli dlaczego i jak zrobić z bajki historyjkę obrazkową lub przedstawienie teatralne - w najnowszym wydaniu (1/2014) Języka Niemieckiego.

Powrót