ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

08.02.2017

Królewska mieszanina

 Złoto, znane od najdawniejszych czasów, uchodziło za metal królewski, a jego ilość wyznaczała bogactwo. Wyroby ze złota nie utleniały się na powietrzu, nie reagowały z wodą, nie rozpuszczały się w żadnym kwasie. Do czasu odkrycia… wody królewskiej.
Z metalu tego wykonywano insygnia królewskie, które przechodziły z ojca na syna i symbolizowały jedność rodu i kraju. Ozdoby wykonane ze złota do dziś można podziwiać w muzeach. Wykorzystanie tego metalu wynikało z jego bierności chemicznej. Złote przedmioty zachowywały swój pierwotny wygląd, nie utleniały się na powietrzu, nie reagowały z wodą, ponadto złoto nie ulega roztworzeniu w stężonych kwasach utleniających. Ulega roztworzaniu w mieszaninie kwasu solnego i azotowego(V), stąd nazwa mieszaniny: woda królewska (…)
Woda królewska
Woda królewska stanowi mieszaninę trzech części objętościowych stężonego kwasu chlorowodorowego (solnego) z jedną objętością stężonego kwasu azotowego(V). 
W literaturze spotykane są inne proporcje pomiędzy kwasami, do których również stosowany był termin ”woda królewska. Charakterystyczną właściwością mieszaniny kwasów jest zdolność roztwarzania złota, czyli metalu królewskiego. Z tego powodu woda królewska budziła zainteresowanie wśród alchemików szukających kamienia filozoficznego. 
Kamień filozoficzny był mitycznym tworem (dzisiaj wiemy, że wyobraźni), który pozwalał na przemianę metali nieszlachetnych w metale szlachetne, szczególnie złoto. Sposób pojmowania ówczesnych alchemików był bardzo prosty: skoro woda królewska jest w stanie roztworzyć złoto, to powinna pozwolić na jego otrzymanie. Faktycznie jest to możliwe, woda królewska pozwala na otrzymanie złota, ale po jego uprzednim roztworzeniu. Alchemicy nie znali elementarnych praw przyrody, a mianowicie: prawa niezniszczalności pierwiastków w reakcjach chemicznych oraz prawa zachowania masy (…)
Woda królewska po przygotowaniu jest bezbarwną, klarowną cieczą, z czasem przybierającą pomarańczowe zabarwienie na skutek powstającego chlorku nitrozylu (NOCl). Bardzo silne właściwości utleniające wynikają z obecności chlorku nitrozylu oraz chloru(…)
Woda królewska wykorzystywana jest w laboratorium podczas analizy jakościowej do wykrywania jonów rtęci(II), po uprzednim ich wytrąceniu w postaci siarczku(…)
Woda królewska nie roztwarza szkła nawet na ciepło, dlatego jest sporządzana w naczyniach szklanych. Nie jest jednak zalecane długie jej przechowywanie, z tego powodu jest przygotowywana tylko w ilościach niezbędnych ex tempore. Polimery takie jak: politetrafluoroetylen (teflon), polieteroeteroketon oraz poliamid są odporne na działanie wody królewskiej, natomiast polipropylen ulega degradacji.
Na początku XX wieku prowadzono badania nad zastosowaniem wody królewskiej w syntezie organicznej. Stwierdzono, że oprócz silnych właściwości utleniających, wykazuje ona również działanie chlorujące. Poprzez działanie wody królewskiej na 
p–fenylodiaminę oraz p–hydrochinon uzyskano z dużą wydajnością 2,3,5,6–tetrachloro–1,4–benzochinon, zwany chloranilem. Chloranil jest ciałem stałym koloru żółtego; stosowany był do produkcji barwników dioksazynowych oraz zaprawiania nasion, czyli jako pestycyd. 
Woda Leforta 
Woda Leforta stanowi mieszaninę 1 części objętościowej kwasu solnego i 3 części objętościowych kwasu azotowego(V). Z tego powodu bywa nazywana odwróconą wodą królewską, ze względu na odwrócone proporcje pomiędzy kwasami. Woda Leforta służy do roztwarzania minerałów [15]. Według Polskiej Normy analizę nawozów sztucznych na zawartość fosforanów całkowitych przeprowadza się po uprzednim roztworzeniu mieszaniną kwasu solnego i azotowego(V). W Normie nie pada określenie ”woda Leforta”, jednakże proporcje stosowanych kwasów odpowiadają odwróconej wodzie królewskiej. 
Ciekawszym zastosowaniem wody Leforta jest identyfikowanie topielców na podstawie obecności okrzemek w zwłokach. Okrzemki są jednokomórkowymi glonami, których ściana komórkowa składa się z krzemionki, żyjącymi w wodach słodkich oraz słonych, występują również na śniegu.  
Na początku XX wieku naukowcy uznali obecność okrzemek w tkankach zwłok za jedną z oznak świadczących o śmierci w wodzie. Podczas tonięcia dochodzi do głębokich oddechów, celem pobrania powietrza. Najczęściej na tym etapie zamiast powietrza do płuc dostaje się woda zawierająca okrzemki. Z płuc migrują one do dużego obiegu krwionośnego (płuca, nerki, mózg) oraz do szpiku kostnego.
Diagnostyka zwłok znalezionych w wodzie ma na celu pobranie całego organu i badanie na zawartość okrzemek – jest to test okrzemkowy. W pierwotnych metodach stosowano stężony kwas siarkowy(VI) lub kwas azotowy(V) z dodatkiem perhydrolu. Próby ekstrakcji z zastosowaniem wody królewskiej wykazały, że woda królewska powoduje zniszczenie struktur okrzemek. Przeprowadzone badania z zastosowaniem wody Leforta i perhydrolu na tkance nerek królika pobranych wraz z torebką nerkową wykazały, że struktura okrzemek nie ulega zniszczeniu [17]. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że brak obecności okrzemek w zwłokach znalezionych w wodzie nie oznacza zabójstwa i podrzucenia ciała do rzeki. Znane są przypadki tzw. suchych utonięć, w których dochodzi do gwałtownego skurczu krtani, w tym przypadku woda nie dostaje się do płuc. Wynika stąd, że okrzemki nie będą znajdowały się w tkankach dużego obiegu krwionośnego. Z tego powodu oprócz próby okrzemkowej przeprowadzane są dodatkowe badania potwierdzające utonięcie lub je wykluczające.
Więcej przeczytacie w artykule Leszka Ruchomskiego „Królewska mieszanina” w najnowszym wydaniu (4/2015) „Chemii w Szkole”. 

Powrót