ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język Niemiecki



Wydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowane



Historia powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów




Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

03.07.2017

Epigenetyka, czyli jak przedłużyć sobie życie?

Naukowcy przez wiele dziesięcioleci spierali się o to, co wywiera większy wpływ na człowieka: czy to, co dziedziczymy w genach dzięki rodzicom, nie mając na to żadnego wpływu, czy też warunki, w jakich się wychowujemy. Wydawać by się mogło, że to geny rodziców mają zasadniczy wpływ na to, jacy jesteśmy, jednak dziś, po poznaniu mechanizmów DNA, wiemy, że na wygląd zewnętrzny czy podatność na choroby może mieć duży wpływ dziedziczenie pozagenowe, a więc dziedziczenie cech nabytych, będące domeną epigenetyki.
Początki epigenetyki sięgają XIX wieku, kiedy to Jean Baptiste de Lamarck ogłosił swoją wersję teorii ewolucji, w której opisywał dziedziczenie cech nabytych, wynikających z wpływu środowiska na organizm, który to wpływ zostaje przekazany kolejnym pokoleniom. Teoria ta została jednak podważona przez Karola Darwina, a później także przez Georga Mendla, z jednoczesnym sformułowaniem nowych postulatów o tym, że dzięki mutacjom w DNA i przenoszeniu ich na kolejne pokolenia możliwa jest ewolucja. Koncepcja ta nie była podważana przez dziesiątki lat i dopiero w XX wieku pojawiły się ponowne wzmianki o czynnikach epigenetycznych, dzięki którym możliwe stało się połączenie dwóch powyższych teorii. Przykładowe czynniki epigenetyczne to dieta, ćwiczenia czy przebyte choroby (…) 

EPIGENETYKA A MECHANIZMY EKSPRESJI GENÓW
Aby dokładniej zrozumieć istotę epigenetyki, trzeba zapoznać się z różnymi możliwymi mechanizmami ekspresji genów, czyli procesów, w których informacja genetyczna zostaje odczytana i przekazana do białek lub kwasu nukleinowego RNA. 
Jeden z mechanizmów wyciszania ekspresji genów polega na przyłączaniu, z udziałem specjalnych enzymów zwanych metylotransferazami, grupy metylowej -CH3 w piątej pozycji pierścienia pirymidynowego cytozyny w DNA. Proces ten nazywa się metylacją DNA. Po przyłączeniu grupy -CH3 enzymy odpowiedzialne za odczytywanie kodu genetycznego nie mają dostępu do genu i w efekcie przestaje on działać. Taki gen znajduje się nadal w komórce i jest przekazywany innym komórkom podczas podziałów, ale sam pozostaje nieczynny (…)
W drugi mechanizm modyfikowania ekspresji genów zaangażowane są histony, czyli białka, na które nawija się nić kodu genetycznego. Pełnią one funkcję kontrolerów ekspresji genów (zarówno uaktywniania, jak i wyciszania genów). Histony zbudowane są z łańcucha aminokwasów przyjmujących kształt kuli, z wystającym aminokwasowym „ogonem”. Dzięki przyłączaniu do „ogona” różnych związków możliwe jest zachodzenie różnych reakcji, takich jak acetylowanie reszt lizyny (dodanie grupy acetylowej), metylacja reszt lizyny i argininy, fosforylacja reszt seryny i treoniny (przyłączenie reszty fosforanowej), z jednoczesnym mocniejszym lub słabszym nawijaniem nici DNA na omawiane histony. „Mocno" nawinięty na histony gen staje się wyciszony, tzn. nie można go odczytać (…) 
Ostatni, trzeci mechanizm to wyciszanie ekspresji genu. Wyciszanie to zachodzi w tym przypadku z udziałem jednoniciowego RNA (siRNA), które powstało z pociętego dwuniciowego RNA (dsRNA) obcego (na przykład wirusowego) pochodzenia. Jednoniciowy RNA łączy się z komplementarnym mRNA (informacyjnym RNA) z jądra komórkowego i z kompleksem białkowym RISC (o aktywności endorybonukleazy, dzielącym cząsteczki RNA pośrodku łańcucha). W skład białka wchodzi również białko Argonauta, które przecina mRNA na różne fragmenty, uniemożliwiając jego dalszą translację i tym samym ekspresję genu. Opisany sposób kontroli genów to interferencja RNA. Zjawisko to zostało odkryte przez amerykańskich naukowców Andrew Z. Fire’a i Craiga C. Mello, którzy zostali za to wyróżnieni w 2006 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny  i fizjologii.
 
WPŁYW CZYNNIKÓW EPIGENETYCZNYCH
W ramach opisanych wyżej mechanizmów modyfikowania ekspresji genów można w następujący sposób przybliżyć przykładowy wpływ różnych uwarunkowań na długość życia ludzkiego: 
› Dieta. Składniki odżywcze rozpoczynają metaboliczne procesy i są transportowane po całym organizmie. Uważane są za czynniki epigenetyczne ze względu na to, że mogą modyfikować epigenom (zestaw chemicznych modyfikacji DNA i białek histonów) w celu skorygowania nieprawidłowo aktywowanych bądź uciszanych genów. Dzięki tej właściwości składniki odżywcze mogą być traktowane jako środki terapeutyczne lub zapobiegawcze. Podczas fazy przejściowej grupy metylowe są tworzone z kluczowych składników odżywczych, w tym z kwasu foliowego, witaminy B i S-adenozylometioniny. Dieta bogata w zmetylowane składniki odżywcze może znacząco zmienić ekspresję genów i oferować  ochronne korzyści zdrowotne. Produkty takie, jak brokuły, cukinia, brukselka, zielona fasola czy szpinak (zawierają dużą ilość kwasu foliowego wpływającego na nasz organizm) uczestniczą w zdrowym profilu metylacji DNA, a dodatkowo mogą odwracać zniszczenia (...)             
Dodatkowo ważnymi składnikami w naszej diecie, które zapobiegają modyfikacjom DNA, są przeciwutleniacze i związki fitochemiczne. Należy do nich wspomniany wyżej kwas foliowy, kwas retinowy (metabolit witaminy A), związki selenu, polifenole z zielonej herbaty, jabłek, kawy, jeżyn i innych. Antocyjany łatwo rozpoznać w produktach po czerwonym lub fioletowym pigmencie (bakłażan, śliwki, granaty, czerwona cebula, żurawina, jagoda, wiśnia). Flawonoidy działają jako silne przeciwutleniacze, które przyczyniają się do wychwytywania szkodliwych wolnych rodników (…)
Więcej przeczytacie w artykule  Małgorzaty Bukrejewskiej "Epigenetyka, czyli jak przedłużyć sobie życie?" w najnowszym (1/2016) wydaniu „Chemii w Szkole” 

Powrót