ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

07.09.2018
Kurdowie, żyjący w Turcji, Syrii, Iranie i Iraku to najliczniejszy na świecie naród, który nie posiada własnego państwa (jeśli nie liczyć młodej autonomii w Iraku). Z 25 milionów Kurdów połowa (12,5 miliona, czyli 15% ludności kraju) żyje w południowo-wschodniej Turcji.
07.09.2018
Srebro od bardzo dawna wzbudza zainteresowanie człowieka. Poznana dotychczas historia srebra sięga 4000 lat p.n.e i kieruje nas w okolice Egiptu i Mezopotamii. Z tego właśnie okresu pochodzą znalezione w grobowcach srebrne przedmioty.
07.09.2018
Mombasa nocą sprawia przygnębiające wrażenie. W ciemności straszą obskurne wielopiętrowe domy. Puste stragany z blachy, patyków, liści palmy kokosowej, wyglądają jakby dotknął je jakiś kataklizm.
 
12.11.2017
 Łódź stała się symbolem epoki wikingów, będąc nie tylko środkiem transportu, lecz także wpisując się w wikińską kulturę. 
12.11.2017
 „Widoczna na niebie Droga Mleczna jest obrazem Galaktyki widzianym z jej wnętrza. Jasna poświata jest efektem sumowania światła ogromnej liczby bardzo dalekich gwiazd – gwiazd zbyt słabych, byśmy mogli widzieć je jako świecące punkty”.
12.11.2017
 Organizm ludzki jest jak ogromna fabryka, w której równocześnie, ale na różnych poziomach zachodzą złożone procesy biochemiczne i skomplikowane reakcje. 
12.11.2017
 Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych o historii najnowszej“
12.11.2017
Obiegowa opinia głosi, że najstarszy polski masyw górski to Góry Świętokrzyskie, młodsze są Sudety, natomiast najmłodsze – Karpaty. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.
12.11.2017
Połowę przestrzeni otaczającej Ziemię zasłania nam jej glob. Jego obrót rekompensuje tę stratę tylko częściowo. Ze względu na obserwacyjną dostępność z ustalonego miejsca na Ziemi otaczającą ją przestrzeń można podzielić na trzy części: dostępną obserwacjom w każdym momencie, dostępną obserwacjom okresowo oraz niedostępną. 
12.11.2017

Fluor, obok rtęci, ołowiu, kadmu i arsenu, jest obecnie uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych pierwiastków odpowiadających za skażenie środowiska. Istnieje znaczna podaż odpadów zawierających fluor i dlatego problem ten stale narasta.

12.11.2017

„Od „pomarańczowej rewolucji” do „rewolucji godności”

 
„Pomarańczowa rewolucja” była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii niepodległej Ukrainy. Rozpoczęła się 22 listopada 2004 r., czyli dzień po zakończeniu drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zmierzyli się ówczesny premier Wiktor Janukowycz, otwarcie popierany przez Rosję, oraz opozycyjny kandydat Wiktor Juszczenko, opowiadający się za zbliżeniem Ukrainy z Unią Europejską.
 
03.07.2017
Oczywiście, że tak. Jest ich 75-78 tysięcy, czyli znacznie więcej niż mieszkańców, których liczbę szacuje się na ok. 48 tysięcy. Może dziwić fakt, skąd tak dokładne dane na temat liczby owiec. Odpowiedź jest prosta: populacja tych zwierząt jest kontrolowana, aby zapewnić równowagę w przyrodzie.
03.07.2017
Jak podaje encyklopedia, klimat to całokształt warunków pogodowych charakterystycznych dla danego obszaru lub miejsca, kształtujący się pod wpływem położenia geograficznego i właściwości fizycznych tego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji. 
03.07.2017
W przeszłości leki nie były produkowane w fabrykach, gdyż najzwyczajniej nie istniała taka gałąź przemysłu, jak produkcja farmaceutyków. Wczesne formy przemysłu chemicznego oparte na syntezie związków organicznych były związane z produkcją sztucznych barwników. Jednym z nich była moweina, zsyntetyzowana w 1856 roku przez Williama Perkina
03.07.2017
Konieczność badania relacji między poszczególnymi aktami prawnymi zarówno równoważnych, jak i zgodnych z aktami prawnymi wyższego rzędu jest niezbędna, by każde państwo zachowało spójność i czytelność prawa.  
03.07.2017
Największą budowlą, jaką kiedykolwiek wzniosły ludzkie ręce, jest Wielki Mur Chiński. W założeniu miał on chronić północne rubieże kraju przed „barbarzyńcami” oraz stanowić symbol poczucia wyższości cywilizacyjnej Państwa Środka. Dziś jest wielką atrakcją turystyczną. W 1987 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2007 r. ogłoszono go jednym z „7 nowych cudów świata”.
03.07.2017
Jednym z możliwych zagrożeń, niedostrzeganym przez opinię publiczną, jest aktualnie telefonia komórkowa oraz funkcjonowanie wszelkiego typu urządzeń wykorzystujących lub emitujących fale elektromagnetyczne, takich jak: stacje przekaźnikowe, kuchenki mikrofalowe, radary, telewizja, urządzenia do przesyłu danych typu Bluetooth.
03.07.2017
Krzemionka, główny składnik piasku, występuje w trzech odmianach polimorficznych, takich jak: kwarc, trydymit, krystobalit oraz w stanie ciekłym. Czysty kwarc występuje w przyrodzie pod postacią kryształu górskiego, a formy w pewnym stopniu uwodnione – SiO2•nH2O, zabarwione śladowymi ilościami jonów metali, to jaspis, agat i chalcedon. Zatem substancje, których zasadniczym składnikiem jest krzemionka, często różnią się kolorem czy stopniem rozdrobnienia.
03.07.2017
Naukowcy przez wiele dziesięcioleci spierali się o to, co wywiera większy wpływ na człowieka: czy to, co dziedziczymy w genach dzięki rodzicom, nie mając na to żadnego wpływu, czy też warunki, w jakich się wychowujemy. Wydawać by się mogło, że to geny rodziców mają zasadniczy wpływ na to, jacy jesteśmy, jednak dziś, po poznaniu mechanizmów DNA, wiemy, że na wygląd zewnętrzny czy podatność na choroby może mieć duży wpływ dziedziczenie pozagenowe, a więc dziedziczenie cech nabytych, będące domeną epigenetyki.
03.07.2017
Księgi silva rerum były i są skarbnicą wiedzy – w przeszłości dla danej rodziny szlacheckiej, do której księga należała, obecnie dla historyków, kulturoznawców, etnologów, historyków literatury. Jedną z wciąż mało znanych rodowych ksiąg jest sylwa Warakomskiego. 
08.02.2017
 Lofoty słyną z dorsza suszonego na wietrze. Próbowano go suszyć w ten sposób w różnych zakątkach świata, jednakże bez powodzenia. Dorsze suszy się na drewnianych, ustawionych w kształcie litery A, specjalnych stojakach. W tym czasie ryby tracą około 80% swojej wagi i  przy odpowiednim przechowywaniu pozostają zdatne do spożycia przez wiele lat. To zasługa soli zawartej w morskim wietrze, która konserwuje rybę nawet na 20 lat!
08.02.2017
 Większość czytelników „Fizyki w Szkole” zapytanych o zastosowanie fizyki w medycynie zapewne w pierwszej kolejności wymieniłaby radioterapię jako metodę leczenia nowotworów z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
08.02.2017
Potrzeba ochrony środowiska staje się szczególnie wyraźna wtedy, kiedy naocznie możemy obserwować jego degradację. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli działania ochronne mają dotyczyć niewidocznych elementów środowiska, takich jak powietrze. Konieczność polepszenia jakości powietrza zwiększa się tym bardziej, im problem jego zanieczyszczenia staje się bardziej „widoczny”. 
08.02.2017
Moda na młody i atrakcyjny wygląd osiąga w ostatnich latach swe apogeum, a dermatolodzy, biotechnolodzy i kosmetolodzy badają coraz to nowsze rozwiązania prowadzące do zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry.
08.02.2017
 Znalezienie pokoju lub mieszkania to zadanie, z którym niewątpliwie skonfrontowani będą wszyscy ci, którzy postanowią spędzić za granicą dłuższy czas, np. decydując się w trakcie studiów na udział w jednym z międzynarodowych programów umożliwiających polskim studentom naukę na wybranej uczelni w Niemczech lub Austrii. 
08.02.2017
O sobie powiem tyle, że jestem nauczycielem. Nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Przed wprowadzeniem Reformy Reformy protestowałem przeciw niej, co powinno być zanotowane w protokołach sekcji dydaktycznej PTH, w której posiedzeniach miałem zaszczyt uczestniczyć. Protestowałem też u Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który był łaskaw mnie zaprosić. Mógłbym teraz triumfalnie powiedzieć: a nie mówiłem! I mówię to, lecz ze smutkiem.  
08.02.2017
 Erywański taksówkarz wraca z radiowozu i stwierdza „Policjanci to nie Ormianie, wszyscy oni to Turki przeklęte”. W Armenii relikt postsowieckiej mentalności – korupcja ‒ nadal ma się dobrze. Jednak, by zrozumieć, dlaczego największą obelgą jest tutaj słowo „Turek”, należy prześledzić historię kraju.
08.02.2017
Wiosną 2015 roku w miejscowości Ny-Ålesund na Spitsbergenie odbył się międzynarodowy eksperyment badawczy iAREA 2015 (ang. Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic). Celem badań było wyznaczenie wpływu zanieczyszczeń, które silnie absorbują promieniowanie słoneczne, na system klimatyczny obszarów polarnych.
 
08.02.2017
Woda jest naszym wspólnym skarbem, powinniśmy więc dołożyć wszelkich starań, aby była możliwie czysta, a jej straty możliwie najmniejsze. Woda jest powszechna w naszym życiu w różnych postaciach: w napojach (np. w porannej kawie czy herbacie), jako prysznic bądź kąpiel, poprzez opady deszczu lub śniegu, kałuże, morza, jeziora czy rzeki, a także zawierają ją nasze organizmy oraz wszystkie pozostałe zwierzęce i roślinne, a także bakterie.
08.02.2017
Przez kilka stuleci Hanza była cichym bohaterem Starego Kontynentu. Prekursorka Unii Europejskiej nie miała formalnoprawnego statutu, własnych urzędników, a tym bardziej własnego majątku, a mimo to przez ponad 400 lat skutecznie broniła interesów handlowych kupców północnoniemieckich i nadbałtyckich. 
08.02.2017
Wszyscy (lub prawie wszyscy) kojarzą z Arabami nasz system zapisu cyfr.  Jednak już tylko nieliczni wiedzą, że arabskie pochodzenie ma aż ⅔ nazw gwiazd na naszym niebie, arabska wiedza astronomiczna była zaś w przeszłości równie bogata jak wiedza grecka czy babilońska, bo w dużej mierze właśnie na ich osiągnięciach była oparta. 
08.02.2017
 Złoto, znane od najdawniejszych czasów, uchodziło za metal królewski, a jego ilość wyznaczała bogactwo. Wyroby ze złota nie utleniały się na powietrzu, nie reagowały z wodą, nie rozpuszczały się w żadnym kwasie. Do czasu odkrycia… wody królewskiej.
08.02.2017

Zmiany klimatyczne stanowią obecnie problem globalny. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej w ciągu ostatnich 150 lat nastąpił wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi. Fakt ten oznacza wzrost energii w atmosferze ziemskiej. Zwiększona energia oraz położenie Polski w obszarze, do którego napływają masy powietrza o różnorodnych właściwościach, wpływa na duże prawdopodobieństwo występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Jednym z nich są fale upałów. Od lat 90. XX w. pojawiają się one na obszarze Polski coraz częściej. 

08.02.2017
Teksty literackie są w większości przypadków pisane językiem, którego zrozumienie będzie przysparzało wielu kłopotów naszym uczniom, którzy najczęściej w ramach edukacji szkolnej nie przekraczają poziomu biegłości językowej A2+ lub B1. 
16.05.2016
(Historia). Polska ma ciekawe tradycje muzealne. Zapoczątkowały je średniowieczne kolekcje kościelne. Ekspozycje świeckie zaczęły powstawać w XVI wieku. Miały one charakter galerii sztuki lub tzw. gabinetów osobliwości, dlatego też za pierwsze muzeum na ziemiach polskich uważa się Świątynię Sybilli z towarzyszącym jej Domkiem Gotyckim w Puławach, zbudowaną na początku XIX wieku z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej. 
16.05.2016
(Geografia). Media straszyły tego lata barszczem Sosnowskiego, że parzy, truje, nawet zabija, rozprzestrzenia się po całym kraju i bardzo trudno go zwalczyć. Odporny jest na środki chemiczne i trudny do zniszczenia metodami mechanicznymi. To gatunek inwazyjny!
16.05.2016
(Fizyka z Astronomią). Merkury jest najbliższym sąsiadem Słońca. Wynikają z tego poważne konsekwencje dla tej planety. Przede wszystkim Słońce znacząco utrudnia obserwację planety, ponieważ po prostu oślepia obserwatora. Mimo to o istnieniu Merkurego wiedzieli już Asyryjczycy. Wiedzieli o nim również Grecy, którzy podejrzewali jednak przez pewien czas, że są to dwa obiekty. Dopiero około IV w. p.n.e. ustalono, że jest to jeden obiekt. 
16.05.2016
(Chemia). Po USA i Kanadzie, w Polsce i UE właściwym aktem prawnym, od 1.01. 2004, benzynę ołowiową zastąpiono benzyną bezołowiową. Aktualnie stosowanie benzyn, zawierających związki ołowiu, jest w otwartym obrocie zabronione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, przy czym dopuszcza się do obrotu tylko benzyny bezołowiowe, tzn. zawierające nie więcej niż 0,005 g Pb/l. W przeszłości zawartość Pb w benzynach, zwłaszcza w Polsce, wynosiła, kolejno: 0,56 g Pb/l; 0,3 g Pb/l; 0,15-0,05 g Pb/l. W zestawieniu z aktualnymi normami zawartości ołowiu w wodzie i żywności są to ilości wręcz szokujące.
16.05.2016
(Geografia). Kapadocja to historyczno-geograficzna kraina położona w centralnej Anatolii (Azji Mniejszej), uważana za jeden z najbardziej niezwykłych regionów Turcji. 
16.05.2016
Ponieważ aż 47 gwiazdozbiorów (plus 48. Argo, dziś podzielony na mniejsze) pochodzi od Ptolemeusza i kojarzonych jest z mitologią starożytnej Grecji, naszą wędrówkę przez stulecia należy rozpocząć właśnie od tego kraju.
16.05.2016
(Historia z WOS). Od dziesięcioleci starano się stworzyć jednoznaczną definicję terroryzmu. Zjawisko to ze względu na swój zmienny charakter oraz niejednoznaczną ocenę moralną nie daje się zamknąć w sztywnych rmach. 
16.05.2016
(Chemia). Mono- i seskwiterpeny to najczęściej spotykane substancje zapachowe, są to węglowodory o 10 lub 15 atomach węgla oraz ich tlenowe pochodne (alkohole, aldehydy, ketony, kwasy i estry). Monoterpeny zaliczane są do olejków eterycznych, gdyż posiadają odświeżający aromat.  
16.05.2016

(Historia). Niedawno minęła 75 rocznica powołania formacji, która przez ogół Polaków określana była jako „granatowa” policja. Od początku swego istnienia wywoływała kontrowersje. Jak więc o niej uczyć, zachowując obiektywizm?

16.05.2016
(Geografia). Spoglądając przez okno w pochmurne i deszczowe dni wdaje nam się, że wody mam pod dostatkiem. Tymczasem naukowcy twierdzą, że w Europie mniejsze zasoby wodne mają tylko Czechy, Cypr i Malta. Nasze są jedynie o 180 m3/osobę większe niż w Egipcie. Ile mamy wody? 
16.05.2016
(Geografia). Jednym z największych wyzwań ludzkości jest dzisiaj zapewnienie sobie dostępu do bogactw naturalnych, przede wszystkim źródeł energii. Najcenniejsze złoża surowców i źródła energii to oczywiście takie, które nie mogą być wyczerpane – czyli są one odnawialne. To między innymi promieniowanie słoneczne, ciepło wnętrza Ziemi, siła wiatru. 
16.05.2016
Nauka gramatyki jest niewątpliwie ważnym celem edukacji językowej. W powstałym w latach 70. ubiegłego wieku i aktualnym do dziś podejściu komunikacyjnym rezygnuje się wprawdzie z dążenia do w 100% bezbłędnego opanowania systemu językowego. Celem nauki jest dziś raczej rozwinięcie umiejętności skutecznego porozumiewania się w danym języku obcym, adekwatnie do sytuacji, tematu rozmowy, wieku i statusu rozmówców oraz relacji miedzy nimi. Liczy się przede wszystkim płynność i skuteczność przekazu, a nie poprawność wypowiedzi.
16.05.2016
Historia ludzkości pokazuje, że odkrycia nowych materiałów oraz metod ich przetwarzania stoją u podstaw rozwoju każdej cywilizacji. Z tego powodu naturalny jest podział dziejów na epoki na podstawie faz rozwoju technologicznego. Możemy wyróżnić kolejne okresy od ery kamienia, przez ery brązu, miedzi i żelaza. Z kolei rewolucja przemysłowa w XIX wieku oparta była na węglu i stali. Wiek XX to era krzemu, który jest podstawą technologii cyfrowych, które są motorem niezwykle szybkiego rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy.
16.05.2016
Lipidy, popularnie nazywane tłuszczami, to związki stanowiące dużą i bardzo zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę substancji pochodzenia naturalnego, izolowane z komórek i tkanek przez ekstrakcję niepolarnymi lub słabo polarnymi rozpuszczalnikami (eter, chloroform, toluen). 
16.05.2016
Starożytni twierdzili, że wszystkie substancje składają się z czterech substancji podstawowych: ognia, powietrza, wody i ziemi. Ich właściwości miały być mieszaniną tych składników. Twierdzenia te modyfikowano w miarę rozwoju wiedzy.
15.05.2016

Świadomość historyczną każdego narodu formują zarówno merytoryczne informacje o przeszłych wydarzeniach dotyczących dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych, jak i narodowe mity i stereotypowe wyobrażenia o swoim narodzie i sąsiadach.  

15.05.2016
Kalendarz pozwalał na elementarny dostęp do różnych dziedzin ówczesnej wiedzy – historii, geografii, przyrody, medycyny, wiedzy o państwie i prawie, zapewniał orientację nie tylko w bieżącym roku, lecz także w czasie przyszłym.
01.05.2016
Rtęć, ze względu na jej neurotoksyczne właściwości, stanowi ogólnoświatowy problem, stale przy tym pozostający w obszarze zainteresowania nauki. Nauka uczyniła bardzo wiele, ujawniając i dokumentując toksyczność rtęci. Teraz pozostaje pytanie jak wyeliminować rtęć z naszego życia?
08.02.2016

Stare węgierskie przysłowie mówi, że żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada. Parafrazując te powiedzenie możemy powiedzieć, że żadne państwo nie jest na tyle bogate, silne i bezpieczne, aby nie potrzebowało sprzyjających mu sąsiednich państw. Dobre relacje między państwami, to szansa na bogatą wymianę kulturową i społeczną między obywatelami. A przede wszystkim − szansa na większy rozwój gospodarczy (…)

18.10.2015
Austria i Szwajcaria to kraje znacznie mniejsze od Niemiec. Podręczniki do nauki języka niemieckiego niestety nie przyczyniają się do pogłębiania ich wiedzy i rozbudzania zainteresowania historią, literaturą, sztuką czy też choćby tradycjami kulinarnymi obu tych krajów. 
17.10.2015
Nanotechnologia wiąże się z opanowaniem technologii manipulowania materią i przekształcania jej w skali pojedynczych atomów, czyli odległości rzędu nanometrów. Biorąc pod uwagę fakt, że nanometr jest jedną milionową milimetra lub odległością równą sumie średnic około trzech atomów, zdolność przekształcania materii w tej skali jest zdumiewająca.
17.10.2015
 Artur Ryszard Jęcka "Wiadomości Historyczne": Jak ocenia Pan wiedzę na temat wspólnego polsko-żydowskiego dziedzictwa wśród młodych ludzi w Polsce i Izraelu?
Jonny Daniels: 
Zarówno w Polsce, jak i w Izraelu brakuje podstawowej edukacji na temat tysiącletniej wspólnej polsko-żydowskiej historii. Izraelska młodzież często nawet nie wie o swoich polskich korzeniach. Młodzi mieszkańcy polskich miast nie zdają sobie sprawy, że ich rodzinne miasta zamieszkiwała przed wojną liczna społeczność żydowska.
17.10.2015

Setna rocznica wybuchu I wojny światowej uświadamia nam, jak niezwykły musiał być splot korzystnych okoliczności dziejowych, który przyniósł Polsce upragnioną niepodległość. Udział w tych szczególnych wydarzeniach wzięło również pokolenie ówczesnych nastolatków, młodych ludzi w różnej sytuacji społecznej, rodzinnej i majątkowej. 

14.10.2015
Archeologia jako dyscyplina naukowa zajmuje się rekonstruowaniem przeszłości człowieka zarówno w kontekście indywidualnym, jak i szerokiej społeczności. Rekonstrukcja ta często bazuje na wielu osiągnięciach nauk przyrodniczych, w tym także fizyki.

21.09.2015
Naturalna zdrowa żywność przesycona jest kolorami, warzywa i owoce przyciągają wzrok i poza kolorem kryją w sobie dużą gamę cennych składników odżywczych, takich jak: witaminy, makroelementy  i mikroelementy. Substancje zawarte w roślinach jadalnych decydują o ich smaku, zapachu i kolorze. „Bogata paleta barw na talerzu zwiększa jego wartość odżywczą”, jak pisze dr David Heber książce o żywieniu „Kolorowa dieta”. W myśl japońskich naukowców urozmaicona kolorystycznie dieta powinna nam zapewnić nawet dłuższe zdrowe życie.  
21.09.2015
Zarówno złoto, jak i srebro wydobywane były od tysięcy lat. Jednak jeszcze w XIX wieku złóż kruszcu poszukiwano w sposób przypadkowy. Epizody gorączki złota powtarzały się cyklicznie na różnych kontynentach, a największych odkryć dokonywano nie dzięki wiedzy, ale determinacji i szczęściu. Te czasy odeszły już jednak do historii.