ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Prenumerata na rok 2021

 
    

PRENUMERATA NA ROK 2021
Prenumerata na rok 2021 to znakomita pomoc -  niezależnie od formy lekcji - w klasie, w systemie hybrydowym, czy w nauczaniu zdalnym.
Przekonajcie się, że nie wszystko jest w podręcznikach, internecie, w mediach społecznościowych! 
Zachęcamy Państwa do przedłużenia lub zamówieniu prenumeraty!

 
Prenumerata jest najwygodnijeszym i najtańszym sposobem dotarcia do zamawiającego. Zamawiając prenumeratę otrzymują Państwo egzemplarze czasopism zgodnie z harmonogramem wydawniczym. Prenumeratę realizujemy w okresach rocznych. Jeśli ktoś chciałby zamówić prenumeratę półroczna niech zaznaczy to w uwagach w formularzu.

UWAGA! Prenumeratorzy nie ponoszą kosztów dostarczenia przesyłki, jest ona wkalkulowana w cenę prenumeraty. W przypadku zamówienia egzemplarzy pojedynczych z bieżących wydań lub archiwalnych (w miarę ich posiadania), wówczas jednak do ceny egzemplarzowej doliczamy 6 zł kosztów wysyłki.

Planowany harmonogram wydań w 2021 r. 
Nasze czasopisma są dwumiesięcznikami, a więc w ciągu roku ukazuje się 6 wydań (numerów) - w I kwartale 2 wydania - pod koniec stycznia i pod koniec marca, w II kw. - 1 wydanie - druga połowa maja, w III kw. - 1 wydanie - pod koniec sierpnia, w IV kw. - 2 wydania - pod koniec października i w połowie grudnia.

Ceny prenumeraty - wersja papierowa
Chemia w Szkole 
- cena rocznej prenumeraty - 180 zł, półrocznej - 90,00 zł, 
Fizyka w Szkole - cena rocznej prenumeraty - 180 zł, półrocznej - 90,00 zł,
Geografia w Szkole - cena rocznej prenumeraty - 180 zł, półrocznej - 90,00 zł, 
Wiadomości Historyczne z WOS - cena rocznej prenumeraty - 180 zł, półrocznej - 90,00 zł.

Ceny prenumeraty - wersja elektroniczna - pliki PDF

Cena rocznej prenumeraty elektronicznej - pliki PDF - jest taka sama dla każdego tytułu i wynosi: prenumerata roczna - 90 zł, półroczna - 45 zł.

Wypełnij i wyślij formularz. My prześlemy Wam fakturę w formie pliku PDF na podany adres mailowy a jeśli ktoś potrzebuje fakturę w wersji drukowanej, prosimy o zaznaczenie tego w pozycji 'Dodatkowe uwagi", wyślemy ją pocztą na podany w formularzu adres.