ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 60 zł
Cena jednego wydania 10 zł
Zamów

Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów
Nowość!


Więcej

Artykuły archiwum

21.09.2015

Jadalne barwy – naturalne barwniki w żywności

Naturalna zdrowa żywność przesycona jest kolorami, warzywa i owoce przyciągają wzrok i poza kolorem kryją w sobie dużą gamę cennych składników odżywczych, takich jak: witaminy, makroelementy  i mikroelementy. Substancje zawarte w roślinach jadalnych decydują o ich smaku, zapachu i kolorze. „Bogata paleta barw na talerzu zwiększa jego wartość odżywczą”, jak pisze dr David Heber książce o żywieniu „Kolorowa dieta”. W myśl japońskich naukowców urozmaicona kolorystycznie dieta powinna nam zapewnić nawet dłuższe zdrowe życie.  
 Na naturalne zabarwienie produktów spożywczych ma wpływ wiele czynników: stopień dojrzałości warzyw czy owoców, sposób ich przygotowania (surowe, gotowane na parze, gotowane w wodzie, smażone), przy czym barwa doskonale informuje o jakości danego produktu spożywczego. Mające miejsce wcześniej barwienie żywności barwnikami naturalnymi, a później sztucznymi wynika z potrzeby odczuwania przez konsumentów kontrastowych efektów wizualnych. Barwienie sprzyja utrzymywaniu się, a często nawet rozwijaniu nieprawidłowych nawyków żywieniowych zwłaszcza u dzieci. 
Przez wiele lat w barwieniu żywności przeważały względy ekonomiczne, jednak okazało się, że wiele barwników sztucznych trzeba wycofać z użycia ze względu na szkodliwe działanie na organizm człowieka.
Naturalna zdrowa żywność przesycona jest kolorami, warzywa i owoce przyciągają wzrok i poza kolorem kryją w sobie dużą gamę cennych składników odżywczych, takich jak: witaminy, makroelementy  i mikroelementy. Substancje zawarte w roślinach jadalnych decydują o ich smaku, zapachu i kolorze. „Bogata paleta barw na talerzu zwiększa jego wartość odżywczą”, jak pisze dr David Heber książce o żywieniu „Kolorowa dieta”. W myśl japońskich naukowców urozmaicona kolorystycznie dieta powinna nam zapewnić nawet dłuższe zdrowe życie. Wiele substancji nadających roślinom jadalnym barwy zaliczana jest do przeciwutleniaczy, ale aby walka z wolnymi rodnikami była skuteczna należy jeść dużo różnokolorowych owoców i warzyw.
Barwa, a zatem także celowe barwienie produktów spożywczych, zasadniczo spełnia wymienione niżej funkcje:
określona barwa wpływa na dokonanie oceny pozostałych cech organoleptycznych, gdyż na jej podstawie konsument spodziewa się odpowiedniego smaku i zapachu potrawy,
dla znanego zabarwienia konkretnego produktu spożywczego, odpowiednio intensywna jego barwa zachęca do spożycia, a zabarwienie nietypowe zniechęca, 
ostrzega przez spożyciem produktu zepsutego
prawidłowa barwa produktu żywnościowego uczy konsumenta kojarzenia z nią jego odpowiedniego smaku i zapachu 
uatrakcyjnienie spożywanego pokarmu
przywrócenie bądź nadanie barwy produktom spożywczym, które ją utraciły w wyniku mrożenia czy ogrzewania (…)
 
Barwniki w żywności i ich podział
Barwniki stosowane są w następujących kategoriach produktów spożywczych: produkty mleczne i ich analogi, tłuszcze i oleje, emulsje olejowe i tłuszczowe, lody, warzywa i owoce, wyroby cukiernicze, zboża i produkty zbożowe, wyroby piekarskie, mięso, ryby i produkty rybołówstwa, jaja i produkty jajeczne.
W grupie barwników naturalnych i identycznych z naturalnymi stosowanymi do barwienia  żywności wyróżnić należy: karotenoidy (i ich podgrupę - ksantofile), barwniki flawonoidowe, porfirynowe, betalaniny, kurkumę oraz karmel. Naturalne barwniki odznaczają się mniejszą trwałością, są wrażliwe na światło, temperaturę i czynniki utleniające. Barwniki identyczne z naturalnymi to odpowiedniki naturalnych, otrzymane w wyniku syntezy chemicznej.
Syntetyczne (sztuczne) organiczne i nieorganiczne barwniki są rozpuszczalne w wodzie, odporne na działanie światła, temperatury i związków utleniających. Cechy te powodują, że w praktyce dają lepsze efekty w zastosowaniu do żywności niż barwniki naturalne. Wybarwianie jest stosowane między innymi w cukiernictwie (kremy, ciasta, galaretki, polewy, lukry), do konserw owocowych i warzywnych, do napojów bezalkoholowych i alkoholowych, produktach mleczarskich czy do kisielu i budyniu. 
Drugi podział barwników spożywczych rozróżnia je ze względu na rozpuszczalność: rozpuszczalne w wodzie (betalainy, antocyjany, flawonoidy) oraz rozpuszczalne w tłuszczach czy rozpuszczalnikach organicznych niemieszających się z wodą (karoteny, luteina, likopen, chlorofile, ksantofile).
Barwników nie wolno stosować do ukrywania wad produktu spożywczego bądź jego złej jakości, nie barwi się też żywności nieprzetworzonej oraz mleka, śmietany, mąki, serów twarogowych, miodu pszczelego, czekolady, kakao, mas czekoladopodobnych, olejów jadalnych, cukrów, nektarów owocowych.
 
Badanie Southampton 2007 (Wielka Brytania)
Stosowanie różnorodnych substancji barwiących w produktach spożywczych stało się też interesujące ze względu na to, jak są one metabolizowane w układzie pokarmowym człowieka, z uwzględnieniem w szczególności barwników sztucznych. W 1936 roku odkryto, że żółcień masłowa wykazuje właściwości rakotwórcze, co spowodowało, że podjęto dalsze badania nad metabolizmem sztucznych barwników z ugrupowaniem azowym Ar-N=N-Ar. Barwniki te ulegają w ustroju redukcji do aromatycznych amin, np. niektóre do 4-metyloaminoazobenzenu o działaniu silnie rakotwórczym. Wyniki te spowodowały wycofanie wielu barwników i w użyciu pozostawiono tylko te, które nie budzą zastrzeżeń toksykologicznych. Obecnie w Polsce do obiegu dopuszczone są  barwniki sztuczne z ugrupowaniem azowym o symbolach: E110, E122, E124 i E151. 
Kolejną przesłanką była obserwacja dzieci po spożyciu bardzo kolorowych smakołyków (cukierków, gum, żelków czy pianek), co powodowało u nich duże pobudzenie, gadatliwość czy niepokój. Obserwacje te skłoniły do przeprowadzenia badań (Southampton, 2007, Wielka Brytania) nad wpływem stosowania najczęściej używanych sztucznych barwników. Dotyczyło to w szczególności stosowania 6 barwników sztucznych w żywności i ich oddziaływania na dzieci: E102: tartrazyny, E104: żółcieni chinolinowej, E110: żółcieni pomarańczowej FCF, E122: azorubiny, E124: czerwieni koszenilowej A, E129: czerwieni Allura.
Wykazano, że barwniki te rzeczywiście wpływają na wystąpienie u dzieci nadaktywności zarówno w grupie wiekowej 3 lat jak i 8-9 lat, objawiającej się problemami z koncentracją, gadatliwością, impulsywnością, niepokojem i nadpobudliwością ruchową. W konsekwencji nie wszystkie sztuczne barwniki zostały dopuszczone do stosowania w różnych krajach. Część wcześniej stosowanych barwników o udowodnionym niekorzystnym działaniu na organizm człowieka wycofano z użycia.
W przypadku zastosowania wyżej wymienionych barwników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008, od lipca 2010 producenci są zobowiązani do zamieszczania na opakowaniu ostrzeżenia: 
     „ może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”. (…)
 
Więcej przeczytacie w artykule Joanny Kurek „Jadalne barwy” – o barwnikach naturalnych i ich zastosowaniu w żywności w  wydaniu 3/2015 „Chemii w Szkole”

Powrót